Melding om sykemeldt arbeidstaker/innehaver/nøkkelperson

Skjemaet kan fylles ut elektronisk, men må skrives ut og signeres før innsending til Tryg.

Legg også ved sykemeldingsattester.

For sykelønnsforsikring benyttes dette skjema:

Sykelønn

For sykeabruddsforsikring benyttes dette skjema:

Sykeavbrudd

Utfylt skjema sendes til:

Tryg Forsikring

Personskade

Postboks 7070

5020 Bergen