Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Livbøye på en kai

Meglernytt 19/08/22

Kjære samarbeidspartner,

Tryg forlenger Vilkårs- og dekningsgaranti i ytterligere 1 år for konverterte Codan kunder

I forbindelse med at Tryg Forsikring kjøpte Codan Forsikring i Norge, etablerte vi en Vilkårs- og dekningsgaranti som gjaldt for 12 måneder med virkning fra hovedforfall i 2022 for de kundene som kom fra Codan.

Dette ble gjort for å trygge deg som megler på at dine konverterte Codankunder beholder samme vilkår og dekninger i Tryg som de hadde i Codan Forsikring. Vi har nå besluttet å forlenge Vilkårs- og dekningsgarantien med ytterligere 1 år. Dette betyr at Vilkårs- og dekningsgarantien kommer automatisk i forsikringsavtalen ved fornyelse av avtalene fra og med hovedforfall 01.01.2023 og suksessive forfall ut 2023.

Formålet med denne garantien er, som tidligere, å skape trygghet og forutsigbarhet for megler og kunde i forbindelse med overføring av kundeforholdet fra Codan Forsikring til Tryg Forsikring.

Garantien innebærer at avtalte vilkår og dekninger i bedriftens forsikringsavtale/polise som var forsikret i Codan Forsikring, vil gjelde også i Tryg Forsikring i maksimalt 24 måneder etter hovedforfall i 2022. Ved en skade vil bedriften ha rett til skadeoppgjør etter beste vilkår for aktuell dekning fra Tryg Forsikring, alternativt Codan Forsikring.


Med vennlig hilsen
Håvard Stokke
Direktør Megler, Tryg Norge