Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Akkurat nå har vi noen tekniske utfordringer

Vi opplever noen tekniske utfordringer, og noen av våre tjenester er derfor utilgjengelig akkurat nå. Vi jobber med å ordne feilen, og du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen. Beklager ulempen!

For informasjon om skogbrannene på Rhodos, se denne siden.

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

Livbøye på en kai

Meglernytt 03/22

Kunder som befinner seg i Ukraina,

Reiseforsikring

Tryg dekker tidligere hjemreise for kunder som befinner seg i Ukraina, Russland, Hviterussland og Moldova.

Normalt er det kun dekning for evakuering hvis Utenriksdepartementet oppfordrer nordmenn til å forlate området. 11. februar ble det utstedt et slikt råd for Ukraina.

Foreløpig er det ikke tilsvarende råd for Russland, Moldova og Hviterussland, men vi ønsker å hjelpe våre kunder som har behov for det og gir dekning for tidligere hjemreise også fra disse landene hvis de reiste inn i landet før situasjonen ble kjent. Samtidig bør alle i berørte områder, følge myndighetenes råd om å registrere seg i Utenriksdepartementets app Reiseklar eller på reiseregistrering.no

Alle som har behov for bistand om tidligere hjemreise, kontakte Tryg Alarm på telefon +47 55 17 10 01.

Transportforsikring

For kunder som har transportforsikring vil Ukraina-krigen og de nye sanksjonene mot Russland få følgende betydning:

Alle kunder som kjøper transportforsikring får med vilkår BTRYC014 – Sanksjonsklausul. Vilkåret sier at Tryg ikke kan foreta noen utbetalinger dersom Tryg kommer i konflikt med internasjonale sanksjoner. I forbindelse med sanksjonene mot Russland betyr det i praksis at vi ikke vil foreta noen form for utbetalinger til russiske interesser.

Transportforsikring har unntak for noen skadeårsaker. Dette er unntak som gjelder i alle forsikringsselskap. I den oppståtte situasjonen kan (dessverre) følgende unntak være aktuelle:

Forsikringen omfatter ikke tap som skyldes:

  • Protestaksjoner, opptøyer, streik, lockout, sabotasje, terrorhandlinger o.l. med mindre det foreligger særlig avtale om dekning etter særvilkår nr. BTRUC125.
  • Forsinkelse
  • Krig eller krigslignende forhold
  • Inngrep mot varene som foretas av statsmakt
  • Oppbringelse, konfiskasjon, rekvisisjon og andre lignende inngrep mot transportmidlet, iverksatt av statsmakt
  • Hindring av transportvirksomheten, iverksatt av statsmakt
  • Frigjøring av atomenergi
  • Kjemiske, biologiske, biokjemiske eller elektromagnetiske våpen

Erstatningsutbetalinger til våre kunder, og andre som ikke rammes av sanksjonene, kan foretas som normalt. Det betyr at f.eks. transport gjennom Russland fortsatt er dekket som normalt, det vil si dekket for skader som ikke er unntatt etter punktene nevnt ovenfor.

Med vennlig hilsen
Håvard Stokke
Direktør Megler, Tryg Norge

Ring oss på 55 17 18 18

Fra utlandet: +47 915 040 40