Bedrift |

DEKNINGSGARANTI

Glemt noe? Vi dekker nye personer eller objekter i virksomhetens siste forsikringsår, som du har glemt å melde inn på eksisterende produkter.

Uteglemte personer eller objekter som skulle vært tilført virksomhetens eksisterende produkter er omfattet frem til forsikringsavtalens første hovedforfall. Maksimal erstatning er 5 millioner kroner per skadetilfelle.


 

OPPGJØRSGARANTI

Vi garanterer skadeoppgjør innen 10 virkedager. Bryter vi løftet, dekker vi egenandelen din.

Når vi har fått skadekrav med fullstendig dokumentasjon utbetaler vi erstatning etter forsikringsvilkårene innen 10 virkedager (gjelder ikke personskader). Overskrider vi fristen, bortfaller egenandelen med inntil 15.000 kroner per skadetilfelle.


Med fullstendig dokumentasjon menes gjenkjøpsfaktura, reparasjonsfaktura og annen etterspurt dokumentasjon.


Les også om vårt samarbeid med Nokas  som ivaretar din bedrifts behov for sikkerhet og forsikring, og om  DNA-merking  til ekstra gunstig pris.


 
 

Kontakt oss - Tryg Forsikring

7 av 10 kunder tjener på en
forsikringsgjennomgang.


Les om flere fordeler
her


Få tilbud 

Ring meg opp

Chat med oss