Vi oppdaterer systemene våre. Skadeskjemaer, innlogging og andre funksjoner kan derfor være ustabile. Kontakt oss for å få tilbud på forsikring.

Supergruppeliv

Supergruppeliv-forsikring kan kjøpes av bedrifter med 2-9 ansatte og består av 2 ulike og valgfrie produkter

  • Gruppelivsforsikring som gir rett til erstatning ved den ansattes død uavhengig av årsak
  • Sykdomsforsikring som gir rett til erstatning ved varig arbeidsuførhet og/eller varig medisinsk invaliditet som følge av sykdom hos den ansatte.

    Kan utvides til å omfatte:

  • Ektefelleforsikring, som kommer til utbetaling dersom den ansatte ektefelle dør