Vi oppdaterer systemene våre
Du kan derfor oppleve nedetid ved våre tjenester. Vi beklager ulempen dette medfører, og ber deg prøve igjen på et senere tidspunkt. 

Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Supergruppeliv

Supergruppeliv-forsikring kan kjøpes av bedrifter med 2-9 ansatte og består av 2 ulike og valgfrie produkter

  • Gruppelivsforsikring som gir rett til erstatning ved den ansattes død uavhengig av årsak
  • Sykdomsforsikring som gir rett til erstatning ved varig arbeidsuførhet og/eller varig medisinsk invaliditet som følge av sykdom hos den ansatte.

    Kan utvides til å omfatte:

  • Ektefelleforsikring, som kommer til utbetaling dersom den ansatte ektefelle dør