Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Supergruppeliv

Supergruppeliv-forsikring kan kjøpes av bedrifter med 2-9 ansatte og består av 2 ulike og valgfrie produkter

  • Gruppelivsforsikring som gir rett til erstatning ved den ansattes død uavhengig av årsak
  • Sykdomsforsikring som gir rett til erstatning ved varig arbeidsuførhet og/eller varig medisinsk invaliditet som følge av sykdom hos den ansatte.

    Kan utvides til å omfatte:

  • Ektefelleforsikring, som kommer til utbetaling dersom den ansatte ektefelle dør