Vi oppdaterer systemene våre
Du kan derfor oppleve nedetid ved våre tjenester. Vi beklager ulempen dette medfører, og ber deg prøve igjen på et senere tidspunkt. 

Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Motorvognforsikring for Prøvenummer traktor

Hvem gjelder forsikringen for?

Forsikringen gjelder til fordel for forsikringstakeren og eventuell medforsikret eier/medeier som er nevnt i forsikringsbeviset. Når ansvarsdekningen er tegnet, gjelder den også til fordel for enhver rettmessig bruker/fører av motorvognen som har påmontert prøvenummeret.

Hva dekker forsikringen?

Forsikringen dekker rettshjelp. Under denne dekningen svarer selskapet for utgifter til juridisk bistand og til retten når sikrede er part i en tvist som gjelder skade på fører av motorvognen.