Vi oppdaterer systemene våre
Du kan derfor oppleve nedetid ved våre tjenester. Vi beklager ulempen dette medfører, og ber deg prøve igjen på et senere tidspunkt. 

Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Kollektiv ulykkesforsikring

Kollektiv ulykkesforsikring gir dine ansatte erstatning hvis de skader seg i en ulykke. Bedriften velger om forsikringen skal gjelde i arbeid eller på fritiden, eller begge deler.

Hva dekker forsikringen?

  • Varig medisinsk invaliditet
  • Behandlingsutgifter
  • Dødsfall

Kan utvides til å omfatte:

  • Varig medisinsk invaliditet
  • Behandlingsutgifter
  • Dødsfall
  • Faginvaliditet, som gir forhøyet erstatning ved skade på vitale kroppsdeler som knytter seg til det yrket som utøves.

Forenklet fremstilling
Dette er et utdrag av vilkårene. Last ned utfyllende produktvilkår eller åpne et produktsammendrag (IPID).