Vi oppdaterer systemene våre. Skadeskjemaer, innlogging og andre funksjoner kan derfor være ustabile. Kontakt oss for å få tilbud på forsikring.

Kollektiv ulykkesforsikring

Kollektiv ulykkesforsikring gir dine ansatte erstatning hvis de skader seg i en ulykke. Bedriften velger om forsikringen skal gjelde i arbeid eller på fritiden, eller begge deler.

Hva dekker forsikringen?

  • Varig medisinsk invaliditet
  • Behandlingsutgifter
  • Dødsfall

Kan utvides til å omfatte:

  • Varig medisinsk invaliditet
  • Behandlingsutgifter
  • Dødsfall
  • Faginvaliditet, som gir forhøyet erstatning ved skade på vitale kroppsdeler som knytter seg til det yrket som utøves.