Vi oppdaterer systemene våre. Skadeskjemaer, innlogging og andre funksjoner kan derfor være ustabile. Kontakt oss for å få tilbud på forsikring.

Forsikring for IKT-bedrifter

Forsikring for IKT-bedrifter som tilbyr konsulenttjenester, selger/utvikler programvare og/eller selger maskinvare.

Hva dekker forsikringen?

Omfatter rettslig erstatningsansvar for fysisk skade på person eller ting, samt rettslig erstatningsansvar for formueskade påført oppdragsgiver eller tredjemann. Omfatter også rettslig erstatningsansvar som leier eller bruker av kontorlokale for fysisk skade på person eller ting.

Tilleggsdekninger som kan kjøpes:

  • Rettshjelpforsikring
  • Brudd på patentrettigheter