Vi oppdaterer systemene våre
Du kan derfor oppleve nedetid ved våre tjenester. Vi beklager ulempen dette medfører, og ber deg prøve igjen på et senere tidspunkt. 

Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Ansvarsforsikring

En ansvarsforsikring dekker ditt rettslige erstatningsansvar. Vi tilbyr flere typer ansvarsforsikring både for bedrifter og privatpersoner.

Ansvarsforsikring for bil

Ansvarsforsikring er lovpålagt for alle registrerte kjøretøy.

Ansvarsforsikring for firmabil
 

Alminnelig ansvarsforsikring

En alminnelig ansvarsforsikring dekker bedriftens rettslige erstatningsansvar for skade på personer og ting. Forsikringen dekker både produktansvar og bedriftsansvar.

Alminnelig ansvarsforsikring
 

Formueansvarsforsikring

En formueansvarsforsikring dekker erstatningsansvar for formuestap. En slik forsikring kan være aktuell hvis du er tjenesteyter og ikke selger fysiske produkter.

Formueansvarsforsikring
 

Kriminalitetsforsikring

En kriminalitetsforsikring dekker tap som skyldes straffbare handlinger begått av egne ansatte.

Kriminalitetsforsikring
 

Få tilbud på bedriftsforsikring

 

Ansvarsforsikring for private

Rettslig erstatningsansvar som privatperson dekkes blant annet av bilforsikringinnboforsikring og reiseforsikring.

Beregn pris på private forsikringer