Vi oppdaterer systemene våre. Skadeskjemaer, innlogging og andre funksjoner kan derfor være ustabile. Kontakt oss for å få tilbud på forsikring.

Ansvarsforsikring

En ansvarsforsikring dekker ditt rettslige erstatningsansvar. Vi tilbyr flere typer ansvarsforsikring både for bedrifter og privatpersoner.

Ansvarsforsikring for bil

Ansvarsforsikring er lovpålagt for alle registrerte kjøretøy.

Les mer om firmabilforsikring eller privat bilforsikring

Ansvarsforsikring for bil
 

Alminnelig ansvarsforsikring

En alminnelig ansvarsforsikring dekker bedriftens rettslige erstatningsansvar for skade på personer og ting. Forsikringen dekker både produktansvar og bedriftsansvar.

Alminnelig ansvarsforsikring
 

Formuesansvarsforsikring

En formuesansvarsforsikring dekker erstatningsansvar for formuestap. En slik forsikring kan være aktuell hvis du er tjenesteyter og ikke selger fysiske produkter.

Formuesansvarsforsikring
 

Kriminalitetsforsikring

En kriminalitetsforsikring dekker tap som skyldes straffbare handlinger begått av egne ansatte.

Kriminalitetsforsikring
 

Få tilbud på bedriftsforsikring

Ansvarsforsikring for private

Rettslig erstatningsansvar som privatperson dekkes blant annet av bilforsikringinnboforsikring og reiseforsikring.

Beregn pris på private forsikringer