Vi oppdaterer systemene våre
Du kan derfor oppleve nedetid ved våre tjenester. Vi beklager ulempen dette medfører, og ber deg prøve igjen på et senere tidspunkt. 

En skade skjer ikke - den forårsakes

Endringene i næringslivet går raskere og risikobildet blir stadig mer komplisert. Informasjon strømmer mot oss, og viktige avgjørelser må tas hurtig. Det blir stadig sterkere fokus på medarbeidere, bedriftsledere og styremedlemmers ansvar.

Feile avgjørelser kan sette mennesker og materielle verdier i fare. Alle vet at skader og ulykker som regel kunne vært unngått, eller konsekvensen redusert med et aktivt skadeforebyggende arbeid. Det er her Tryg kan hjelpe din bedrift.

Hvem er vi?

Våre risikoingeniører deltar aktivt i det skadeforebyggende arbeidet sammen med kundene. Avdelingen sitter med generell kompetanse innen skadeforebygging, i tillegg til spesialkompetanse innen auto og fiskeoppdrett.

Vi hjelper deg med:

Befaring og kartlegging av bedriften

Typiske oppgaver for våre risikoingeniører er:

 • brannforebygging
 • innbruddsikring
 • personsikkerhet
 • risikokartlegging
 • helse-, miljø- og sikkerhetskartlegging med risikoprofil

Bedriftsinterne kurs

 • risikovurdering
 • innføring i HMS/internkontroll
 • kjemikalier
 • personsikkerhet
 • brannforebygging
 • sikkerhetsforskrifter

Våre samarbeidspartnere på skadeforebygging

 • Norsk Brannvernforening
 • Opplysningskontoret for sprinkleranlegg
 • Trygg Trafikk
 • Norges Bilbransjeforbund
 • SINTEF
 • NTNU
 • NUTEC

Hvordan få kontakt med oss?

Ta kontakt med Trygs kundeansvarlige for din bedrift.