Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Akkurat nå har vi noen tekniske utfordringer

Vi opplever noen tekniske utfordringer, og noen av våre tjenester er derfor utilgjengelig akkurat nå. Vi jobber med å ordne feilen, og du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen. Beklager ulempen!

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

– Det viktigste vi gjør er å sikre menneskene i bedriften

Har du tenkt på hva sykefravær kan bety for din bedrift? Å forsikre de ansatte er like viktig som å trygge biler, bygg og utstyr.

– Særlig små bedrifter er veldig avhengige av den enkelte ansatte, og sårbare når noen blir syke. Sykefravær hos ansatte kan bety at butikken må holde stengt, eller at man må takke nei til oppdrag. Det slår rett inn på bunnlinjen om folk ikke er på jobb, sier Kjersti Eide Drivenes. Hun er kommersiell leder for helsesatsningen i Tryg Norge, og mener bedrifter bør være minst like opptatt av å sikre mennesker som utstyr og bygninger.

Sykefravær kan bli en stor kostnad

En ukes sykefravær koster en bedrift i gjennomsnitt 17 000 kroner. For en liten bedrift med få ansatte kan en ansatt som er syk eller skadet raskt bli en utfordrende og økonomisk vanskelig situasjon. Kostnaden omfatter ofte ikke bare tap av inntekt, forsinkelser som kan oppstå på grunn av manglende bemanning kan gå hardt utover kundetilfredsheten til bedriften.

– Når vi ser hva sykemeldinger koster hver dag opp mot investeringen i en behandlingsforsikring, er forsikringen en liten investering mot hva du som bedriftseier får igjen.

I 2021 hadde vi i Norge det høyeste sykefraværet på ti år, viser tall fra SSB. Og det er særlig det egenmeldte sykefraværet som øker. Mye av forklaringen er koronapandemien.

– Sykefraværet hos bedriftene er høyt nå, i gjennomsnitt på seks prosent. Korona og de ekstra utfordringene det har medført er helt klart en viktig faktor.

Psykologtime

 

Økt behov for psykologtjenester

Den mest brukte tjenesten i behandlingsforsikringen til Tryg er fysioterapi, både for aktive og stillesittende jobber. Deretter kommer dagkirurgi og legespesialist. Samtidig har behovet for en annen sentral tjeneste vokst under pandemien.

– Psykologtjenester har økt prosentvis mer enn fysioterapi det siste året. Folk er usikre, redde for jobbene sine, opplever ekteskapsproblem og barna har måtte være hjemme i mye større grad enn vanlig. Det fine med behandlingsforsikringen er at alle i familien får hjelp til å takle dette, forteller Kjersti.

Et gode for de ansatte

Det offentlig helsevesenet har til dels lange køer. Privat helseforsikring er et supplement for å få ned ventetid før behandling, og få ansatte raskt tilbake på jobb. Behandlingsforsikringen er vår mest brukte forsikring. Det viser at nytteverdien for mange troner på toppen uavhengig av bransje. Og stadig flere ser fordelene.

– Mange bedrifter ønsker å tilby behandlingsforsikring som et ansattgode for å være en attraktiv arbeidsgiver. Det viser at bedriften tar vare på sine ansatte og deres familie. Det er en forsikring som gagner alle.

Tryg Legehjelp – lett tilgjengelig, ingen ventetid 

Gjennom Behandlingsforsikring og den enklere og rimeligere forsikringen Behandling Enkel, kan du være sikker på at dine ansatte blir godt ivaretatt. Onlinekonsultasjoner gir ansatte og deres familier rask tilgang til erfarne leger og sykepleiere hos Volvat og Ramsey Health Care.

– Her får man hurtig hjelp av erfarne leger og sykepleiere, og henvisninger og resepter ved behov. Behandlingsforsikring bidrar forebyggende for å unngå fravær og sykdom hos ansatte, og kan redusere fraværets lengde om sykdom eller skade først har oppstått. Dette gir god trygghet for de ansatte og kan bidra til å redusere kostnadene for din bedrift.

 

Slik sikrer du dine ansatte