Vi oppdaterer systemene våre. Skadeskjemaer, innlogging og andre funksjoner kan derfor være ustabile. Kontakt oss for å få tilbud på forsikring.

Tilleggsdekninger hytteforsikring

Hytteforsikring Ekstra

Hytteforsikring Ekstra dekker flere typer skader og har høyere beløpsgrenser for erstatning enn den ordinære forsikringen. De mest sentrale merytelsene er:

  • Høyere beløpsgrenser for erstatning av hageanlegg
  • Vannskader fra tak og fasader inkludert vannskader fra balkong og terrasse
  • Skade som forårsaket av dyr
Få et tilbud – helt enkelt

Når innbo er inkludert, gjelder også:

  • Skader ved gjenstander og ting som faller ned eller velter
  • Høyere beløpsgrenser ved tyveri
  • Høyere beløpsgrense for fritidsbåt og utenbordsmotor

Bygg under oppføring

Når du bygger hytte, kan du forsikre det i byggeperioden.

Andre vanlige utvidelser:

  • Naust
  • Garasje
  • Uthus
  • Kai/brygge

Råte- og skadedyrforsikring

En råte- og skadedyrforsikring dekker kostnader ved utbedring av skader på trekonstruksjoner som følge av treødeleggende råtesopper, ekte hussopp og skadeinsekter. I tillegg dekkes bekjempelse av mus, rotter og skadeinsekter.