Hjemforsikring

Alle hjem er forskjellige. Tryg har tatt konsekvensen av dette og kan derfor tilby deg forsikringsdekninger som er tilpasset såvel ditt behov for trygghet som de verdier du har i ditt hjem.

Vår hjemforsikring kan også omfatte innbo, garasje og andre bygninger som uthus og naust.

Få tilbud

Ønsker du kun å forsikre dine eiendeler og du bor i borettslag eller leier en leilighet/hybel vil vi anbefale deg å tegne din egen innboforsikring i Tryg. Denne forsikringen gir deg nødvendig økonomisk trygghet hvis dine eiendeler blir skadet i en brann, blir borte på grunn av innbrudd, eller hvis de blir ødelagt av vann. Ekstra fordeler gir vi deg som også velger Innbo Ekstra.

Ta kontakt med oss for å få en hjemforsikring tilpasset ditt behov for trygghet.