Vi oppdaterer systemene våre. Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min side, Min bedrift og i vår prisberegner. Vi beklager dette.

Ulykkesforsikring - hva dekkes?

Invaliditet

Ved livsvarig invaliditet etter en ulykke utbetales ulykkesforsikringen som en engangserstatning ut fra medisinsk invaliditetsgrad og avtalt forsikringssum. 

Behandlingsutgifter dekkes i inntil 3 år etter ulykken til:

  • lege 

  • medisiner

  • opphold på sykehus

  • fysikalsk behandling og lignende

Beregn pris – 10 % nettrabatt

Dødsfallerstatning

En rimelig måte å sikre sine etterlatte økonomisk dersom du skulle falle fra ved en ulykke. Utbetales til dine pårørende.

Tilleggsdekninger

En del spesielt risikofylte idretter og aktiviteter er unntatt fra forsikringen med mindre du tegner en egen tilleggsforsikring for dette. 

Dette er et utdrag av vilkårene. For fullstending oversikt over dekningsomfang og begrensninger, se vilkårene. Disse finner du i forsikringsavtalen din (tilgjengelig på Min side). De kan også tilsendes på forespørsel.