Vi oppdaterer systemene våre. Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min side, Min bedrift og i vår prisberegner. Vi beklager dette.

Fritidshusforsikring - Hva dekkes?

Fritidshusforsikring kan benyttes for hytter og landsteder, samt gårdsbruk som ikke er fast bebodd.

Forsikringen kan også omfatte innbo, garasje og andre bygninger som uthus og naust.

Beregn pris – 10 % nettrabatt

Fritidshusforsikringen er en kombinert forsikring som omfatter:

 • bygning

 • rettslig erstatningsansvar i egenskap av eier av den forsikrede eiendommen

 • rettshjelp. Det vil si utgifter til juridisk bistand som part i en tvist i egenskap av eier av den forsikrede eiendommen 

Innbo kan omfattes i en fritidshusforsikring

Da vil forsikringen også omfatte:

 • innbo og løsøre

 • rettslig erstatningsansvar i egenskap av privatperson etter gjeldende rett.

 • rettshjelp. Det vil si utgifter til juridisk bistand som part i en tvist som privatperson 

Når bygning er forsikret, er følgende omfattet med sumbegrensninger:

 • utvendig vannbasseng

 • hageanlegg

 • offentlige påbud

 • utgifter til riving og rydding av verdiløse rester etter skade

 • tapt husleieinntekt ved at fritidshuset ikke kan brukes som følge av skade 

Når innbo er forsikret er følgende omfattet med sumbegrensninger:

 • innbo og løsøre

 • hobbyveksthus

 • fritidsbåt til og med 15 fot og båtmotor til og med 10 hk

Skader:

Bygning:

 • brann og nedsoting

 • lynnedslag og elektriske fenomener

 • naturskade

 • vannskader og brudd på rørledning

 • tyveri og skadeverk

 • annen plutselig skade på bygning

Innbo:

 • brann og nedsoting

 • lynnedslag og elektriske fenomen

 • naturskade

 • vannskader og brudd på rørledning

 • tyveri og skadeverk

 • matvarer i fryser ved svikt i strømforsyning