Vi oppdaterer systemene våre. Skadeskjemaer, innlogging og andre funksjoner kan derfor være ustabile. Kontakt oss for å få tilbud på forsikring.

Fritidshusforsikring - Hva dekkes?

Fritidshusforsikring kan benyttes for hytter og landsteder, samt gårdsbruk som ikke er fast bebodd. Forsikringen kan også omfatte innbo, garasje og andre bygninger som uthus og naust.

Hva omfattes av fritidshusforsikringen?

Fritidshusforsikringen er en kombinert forsikring som omfatter:

Bygning

Bygningsdekningen omfatter:

 • Bygning
 • Utvendige rør og ledninger med tilknyttet utstyr
 • Rettslig erstatningsansvar i egenskap av eier av den forsikrede eiendommen
 • Rettshjelp. Det vil si utgifter til juridisk bistand som part i en tvist i egenskap av eier av den forsikrede eiendommen

Følgende omfattet med sumbegrensninger:

 • Utvendig vannbasseng
 • Hageanlegg
 • Offentlige påbud
 • Utgifter til riving og rydding av verdiløse rester etter skade
 • Tapt husleieinntekt ved at fritidshuset ikke kan brukes som følge av skade

Innbo

Innbo er en valgfri dekning under fritidshusforsikringen. Dersom man ikke har innboet sitt forsikret et annet sted anbefaler vi å tegne denne dekningen.

Når innbo er omfattet vil forsikringen også inkludere:

 • Innbo og løsøre
 • Rettslig erstatningsansvar i egenskap av privatperson etter gjeldende rett.
 • Rettshjelp. Det vil si utgifter til juridisk bistand som part i en tvist som privatperson

Følgende omfattet med sumbegrensninger:

 • Innbo og løsøre
 • Hobbyveksthus
 • Fritidsbåt til og med 15 fot og båtmotor til og med 10 hk

 

Hvilke skader dekker fritidshusforsikringen?

Det er mange skadetilfeller som er dekket under bygning- og innbodekningene i fritidshusforsikringen.

Bygningsskader som er dekket:

 • Brann og nedsoting
 • Lynnedslag og elektriske fenomener
 • Naturskade
 • Vannskader og brudd på rørledning
 • Tyveri og skadeverk
 • Annen plutselig skade på bygning

Innboskader som er dekket:

 • Brann og nedsoting
 • Lynnedslag og elektriske fenomen
 • Naturskade
 • Vannskader og brudd på rørledning
 • Tyveri og skadeverk
 • Matvarer i fryser ved svikt i strømforsyning

Vær obs på at informasjonen på denne siden er et utdrag av vilkårene. Se fullstendige vilkår her.

 

Standard eller ekstraforsikring?

Vi tilbyr forskjellige dekninger som varierer i omfang. Fritidshus Ekstra er vår beste hytteforsikring. Du kan velge mellom standard- og ekstradekninger på bygnings- og innboforsikring. En ekstraforsikring dekker flere skadetilfeller og høyere erstatningssummer enn en standardforsikring.

Les om standard- og ekstradekning på bygning

Les om standard- og ekstradekning på innbo

Beregn pris – 10 % nettrabatt