Vi oppdaterer systemene våre
Du kan derfor oppleve nedetid ved våre tjenester. Vi beklager ulempen dette medfører, og ber deg prøve igjen på et senere tidspunkt. 

Ekstraforsikring

En utvidet forsikring som dekker mer enn en vanlig forsikring dekker.

En ekstraforsikring knyttes til en ordinær forsikring, og gir utbetaling for hendelser det ellers ofte blir tatt forbehold om i de ordinære forsikringene. Vi har ekstraforsikring for blant annet bil, hus og innbo, tilleggsforsikringer som dette dekker flere typer skader og har høyere beløpsgrenser for erstatning enn en ordinær forsikring.

Kunder som velger Bil Ekstra får redusert egenandelen ved en skade. Blir bilen stjålet eller må på verksted etter en skade, vil forsikringen kunne dekke utgifter til tilsvarende leiebil i inntil 31 dager, mens tilbud om leiebil til våre kunder ellers er begrenset til 10 dager. Bil Ekstra er et tilbud til kunder som i størst mulig grad ønsker å gardere seg mot følgene av ulike hendelser. Premien for Bil Ekstra er fast uansett merke og årsmodell.

Boligforsikringer

Du kan selv velge hvor omfattende din boligforsikring skal være. Du kan forsikre kun bygningen du eier, eller både bygning og innbo.

Hus Ekstra og Innbo Ekstra dekker flere typer skader og har høyere beløpsgrenser for erstatning enn den ordinære innboforsikringen.

Få et uforpliktende tilbud