Vi oppdaterer systemene våre
Du kan derfor oppleve nedetid ved våre tjenester. Vi beklager ulempen dette medfører, og ber deg prøve igjen på et senere tidspunkt. 

Forusetninger for pris

For at du raskt skal kunne beregne pris har vi gjort noen forutsetninger for deg.

Barn og ungdom ekstra

Pris forutsetter at:

 • forsikringen kan tegnes for barn fra 3 måneder inntil fylte 18 år

 • helseopplysninger må være godkjent av Tryg

 • barnet som forsikres må være bosatt i Norge, og være medlem av folketrygden

Behandlingsforsikring

Pris forutsetter at:

 • forsikringen kan tegnes for personer fra 3 måneder inntil 60 år

 • helseopplysninger må være godkjent av Tryg

 • den som forsikres må være bosatt i Norge, og medlem av folketrygden

Bilforsikring

Pris forutsetter at:

 • forsikringstaker eller samboer/ektefelle er eier av bilen

 • bilen er registrert som person/varebil

 • bilen er i privat bruk og eie

 • bilen må være registrert i Norge

 • bilen ikke er en russebil

Båtforsikring

Pris forutsetter at:

 • eier er den samme som forsikringstaker

 • båten er til privatbruk, og at båten ikke leies ut

 • båten ikke er selvbygget eller under bygging

 • båten ikke er husbåt

 • båten ikke brukes i konkurranse eller trening til konkurranse

 • båten er registret hos Småbåtregisteret, Securmark eller Skipsregistrene

Fritidshusforsikring

Pris forutsetter at:

 • fritidshuset har normal standard
 • fritidshuset er ferdig bygget

 • bygningen brukes som fritidshus

 • eier er den samme som forsikringstaker

 • boligen og tilleggsbygning ikke brukes til næringsvirksomhet

 • bygningen er i god stand og jevnlig i bruk

 • fritidshuset har adresse i Norge

Husforsikring

Pris forutsetter at:

 • boligen har normal standard

 • huset er ferdig bygget

 • bygningen er bolighus

 • eier er den samme som forsikringstaker

 • boligen og tilleggsbygning ikke brukes til næringsvirksomhet

 • tilleggsbygninger ikke er utleid

 • huset har adresse i Norge

Fritidshusforsikring

Pris forutsetter at:

 • fritidshuset har normal standard

 • fritidshuset er ferdig bygget

 • bygningen brukes som fritidshus

 • eier er den samme som forsikringstaker

 • boligen og tilleggsbygning ikke brukes til næringsvirksomhet

 • bygningen er i god stand og jevnlig i bruk

 • fritidshuset har adresse i Norge

Husforsikring

Pris forutsetter at:

 • boligen har normal standard

 • huset er ferdig bygget

 • bygningen er bolighus

 • eier er den samme som forsikringstaker

 • boligen og tilleggsbygning ikke brukes til næringsvirksomhet

 • tilleggsbygninger ikke er utleid

 • huset har adresse i Norge

Innboforsikring

Pris forutsetter at:

 • eier av innbo er den samme som forsikringstaker

 • leiligheten/huset ikke brukes til næringsvirksomhet

 • forsikringen gjelder innbo i leilighet eller i leid bolig

Reiseforsikring

Pris forutsetter at:

 • forsikringen kan kun tegnes for personer som er fast bosatt i Norge og er medlem av folketrygden

Ulykkesforsikring

Pris forutsetter at:

 • forsikringen kan tegnes for personer fra 16 år og inntil 75 år

 • den som forsikres må være bosatt i Norge, og være medlem av folketrygden

Young Living

Pris forutsetter at:

 • forsikringen kan kun tegnes av personer mellom 18 og 34 år

 • forsikringen kan kun tegnes for personer som er fast bosatt i Norge og er medlem av folketrygden

 • forsikringssum på 300.000 kroner for en person og 500.000 kroner for to personer er tilstrekkelig

Tilbake