Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Høstkampanje! Nå får du 20 % nettrabatt på forsikringer hos Tryg. 

Forusetninger for pris

For at du raskt skal kunne beregne pris har vi gjort noen forutsetninger for deg.

Barn og ungdom ekstra

Pris forutsetter at:

 • forsikringen kan tegnes for barn fra 3 måneder inntil fylte 18 år

 • helseopplysninger må være godkjent av Tryg

 • barnet som forsikres må være bosatt i Norge, og være medlem av folketrygden

Behandlingsforsikring

Pris forutsetter at:

 • forsikringen kan tegnes for personer fra 3 måneder inntil 60 år

 • helseopplysninger må være godkjent av Tryg

 • den som forsikres må være bosatt i Norge, og medlem av folketrygden

Bilforsikring

Pris forutsetter at:

 • forsikringstaker eller samboer/ektefelle er eier av bilen

 • bilen er registrert som person/varebil

 • bilen er i privat bruk og eie

 • bilen må være registrert i Norge

 • bilen ikke er en russebil

Båtforsikring

Pris forutsetter at:

 • eier er den samme som forsikringstaker

 • båten er til privatbruk, og at båten ikke leies ut

 • båten ikke er selvbygget eller under bygging

 • båten ikke er husbåt

 • båten ikke brukes i konkurranse eller trening til konkurranse

 • båten er registret hos Småbåtregisteret, Securmark eller Skipsregistrene

Fritidshusforsikring

Pris forutsetter at:

 • fritidshuset har normal standard
 • fritidshuset er ferdig bygget

 • bygningen brukes som fritidshus

 • eier er den samme som forsikringstaker

 • boligen og tilleggsbygning ikke brukes til næringsvirksomhet

 • bygningen er i god stand og jevnlig i bruk

 • fritidshuset har adresse i Norge

Husforsikring

Pris forutsetter at:

 • boligen har normal standard

 • huset er ferdig bygget

 • bygningen er bolighus

 • eier er den samme som forsikringstaker

 • boligen og tilleggsbygning ikke brukes til næringsvirksomhet

 • tilleggsbygninger ikke er utleid

 • huset har adresse i Norge

Fritidshusforsikring

Pris forutsetter at:

 • fritidshuset har normal standard

 • fritidshuset er ferdig bygget

 • bygningen brukes som fritidshus

 • eier er den samme som forsikringstaker

 • boligen og tilleggsbygning ikke brukes til næringsvirksomhet

 • bygningen er i god stand og jevnlig i bruk

 • fritidshuset har adresse i Norge

Husforsikring

Pris forutsetter at:

 • boligen har normal standard

 • huset er ferdig bygget

 • bygningen er bolighus

 • eier er den samme som forsikringstaker

 • boligen og tilleggsbygning ikke brukes til næringsvirksomhet

 • tilleggsbygninger ikke er utleid

 • huset har adresse i Norge

Innboforsikring

Pris forutsetter at:

 • eier av innbo er den samme som forsikringstaker

 • leiligheten/huset ikke brukes til næringsvirksomhet

 • forsikringen gjelder innbo i leilighet eller i leid bolig

Reiseforsikring

Pris forutsetter at:

 • forsikringen kan kun tegnes for personer som er fast bosatt i Norge og er medlem av folketrygden

Ulykkesforsikring

Pris forutsetter at:

 • forsikringen kan tegnes for personer fra 16 år og inntil 75 år

 • den som forsikres må være bosatt i Norge, og være medlem av folketrygden

Young Living

Pris forutsetter at:

 • forsikringen kan kun tegnes av personer mellom 18 og 34 år

 • forsikringen kan kun tegnes for personer som er fast bosatt i Norge og er medlem av folketrygden

 • forsikringssum på 300.000 kroner for en person og 500.000 kroner for to personer er tilstrekkelig

Tilbake