Fondskonto

Fondskonto passer til alle typer sparing. Den er fleksibel, og du får lett tilgang til pengene dine. Velg blant et stort utvalg fond, og bestem selv risikograd.

En fondskonto gir mulighet for god avkastning på sparepengene. Historien viser at sparing i aksjefond over tid gir bedre avkastning enn sparing i bank. Vi har et stort utvalg fond med ulik risikograd.

Fleksibel sparing i Fondskonto

Fondskonto har ingen bindingstid, så du får lett tilgang til sparepengene. Du kan velge å spare månedlig eller å sette inn et engangsbeløp.

Velg blant et stort utvalg fond

Du kan velge blant et stort utvalg fond. Aksjefond har høy risiko og høy forventet avkastning. Obligasjonsfond, kombinasjonsfond eller rentefond passer bedre hvis du ønsker lav risiko.

Du kan også velge å la profesjonelle forvaltere sette sammen en portefølje for deg (fondspakke). Da velger du kun risikograd.

Må jeg betale skatt av en fondskonto?

Midler plassert i en fondskonto beskattes som formue, men du betaler ikke skatt på avkastning i spareperioden. Avkastningsskatten er for tiden 28 % og betales når pengene tas ut.

Slik fungerer Fondskonto

  • Du bestemmer selv hvor mye og hvor ofte du vil spare – en spareavtale på minimum kr 500,- i måneden eller et engangsinnskudd på minimum kr 20.000,-

  • Du påvirker avkastningen selv ved å velge plassering i fond som passer med den risiko- og avkastningsprofil du ønsker.

  • Det er ingen bindingstid på avtalen.

  • Det er ingen uttaksgebyrer.

  • Ved dødsfall utbetales sparesaldoen + 1 %.

  • Fondskonto er gjenstand for formuesbeskatning.

Få tilbud på Fondskonto