Natteravnstiftelsen

Stiftelsen Natteravnene er en selvstendig stiftelse etablert 16. april 2005 ved gavebrev på kroner 2 millioner fra tidligere Vesta Forsikring, nå Tryg Forsikring. Gaven ble gitt i forbindelse med selskapets 125 års jubileum.

Stiftelsen har som formål å fungere som et organ for Natteravnene i Norge og samarbeide med Rådet for Natteravnene for å fremme natteravnenes innsats over hele landet.

Styrets sammensetning:

Styreleder: Karsten Kristiansen, for Tryg Forsikring 
Styremedlem: Hans Martin Skovly, for Justisdepartementet 
Styremedlem: Asbjørn Edvin Ingebrigtsen, for Rådet for Natteravnene 
Styremedlem: Leif Gjerdsbakk, for Rådet for Natteravnene 
Styremedlem: Tom Anders Stenbro, for Tryg Forsikring