Natteravnstiftelsen

Stiftelsen Natteravnene er en selvstendig stiftelse etablert 16. april 2005 ved gavebrev på kroner 2 millioner fra tidligere Vesta Forsikring, nå Tryg Forsikring. Gaven ble gitt i forbindelse med selskapets 125 års jubileum.

Stiftelsen har som formål å fungere som et organ for Natteravnene i Norge og samarbeide med Rådet for Natteravnene for å fremme natteravnenes innsats over hele landet.

Styrets sammensetning:

Styreleder: Karsten Wilhelm Oliver Kristiansen (f. 1957)
Styremedlem: Bjørn Nordstrand (f. 1945)
Styremedlem: Tove Røsten (f. 1953)
Styremedlem: Hans Martin Skovly (f.1963)
Styremedlem: Monica Kristiansen Rimestad (f. 1974)