Søk om å bli livbøyefadder

Trengs det en livbøye for å bedre sikkerheten ved sjø eller vann i ditt nærområde? For å bli fadder til en av Trygs livbøyer søker du ved å fylle ut vårt elektroniske skjema.

Lang ventetid

Tryg har i år fått svært mange søknader om livbøyefadderskap og livbøyer, både fra nye og eksisterende livbøyefaddere. Samtidig har leverandørkjeden vår i perioder måttet holde «korona-stengt». Dette medfører at vi har lang ventetid for utsendelse av livbøyer, opptil flere måneder. Ved utsendelse prioriteres offentlige steder og båthavner foran private søkere.  

Hvem kan søke om å bli fadder?

  • kommuner og offentlige etater
  • havnevesen
  • velforeninger
  • marinaer/båtforeninger
  • grendelag og lignende
  • privatpersoner

Bøyen sendes kostnadsfritt til fadderen, og Tryg erstatter ødelagte bøyer og tapt utstyr.

Våre betingelser er:

  • at livbøyen henger på et offentlig tilgjengelig sted
  • at livbøyen er lett synlig
  • at du fører jevnlig tilsyn med bøyen
  • at grunneier har gitt tillatelse til at bøyen settes opp

Offentlig etat

Obs! Tryg-bøyen skal ikke brukes om bord i båt eller fartøy. Den er heller ikke ment å skulle fungere som redningsmiddel etter pålegg fra Arbeidstilsynet på utsatte og avlukkede arbeidsplasser. Livbøyer til slike formål må bedriften selv anskaffe.