Søk om å bli livbøyefadder

Trengs det en livbøye for å bedre sikkerheten ved sjø eller vann i ditt nærområde? For å bli fadder til en av Trygs livbøyer søker du ved å fylle ut vårt elektroniske skjema.

Stor pågang

På grunn av svært stor pågang av søknader om livbøyer og ferieavvikling vil det ta lang tid før du får svar på din søknad. Offentlige steder som for eksempel badeplasser og andre offentlige steder der mange ferdes vil bli prioritert, men også her må man påregne ventetid. 

Hvem kan søke om å bli fadder?

  • kommuner og offentlige etater
  • havnevesen
  • velforeninger
  • marinaer/båtforeninger
  • grendelag og lignende
  • privatpersoner

Bøyen sendes kostnadsfritt til fadderen, og Tryg erstatter ødelagte bøyer og tapt utstyr.

Våre betingelser er:

  • at livbøyen henger på et offentlig tilgjengelig sted
  • at livbøyen er lett synlig
  • at du fører jevnlig tilsyn med bøyen
  • at grunneier har gitt tillatelse til at bøyen settes opp

Offentlig etat

Obs! Tryg-bøyen skal ikke brukes om bord i båt eller fartøy. Den er heller ikke ment å skulle fungere som redningsmiddel etter pålegg fra Arbeidstilsynet på utsatte og avlukkede arbeidsplasser. Slike driftsmidler må bedriften, i stedet for arbeidsplassen, bekoste.