Vi oppdaterer systemene våre. Skadeskjemaer, innlogging og andre funksjoner kan derfor være ustabile. Kontakt oss for å få tilbud på forsikring.

Søk om livbøye

Ønsker du en livbøye i ditt nærområde? Fadderskap og tildeling av livbøye søker du om ved å fylle ut vårt elektroniske skjema.

Hvem kan søke om å bli fadder?

  • kommuner
  • havnevesen
  • velforeninger
  • marinaer/båtforeninger
  • grendelag og lignende
  • privatpersoner

Bøyen sendes kostnadsfritt til fadderen, og Tryg erstatter ødelagte bøyer og tapt utstyr.

Våre betingelser er:

  • at livbøyen henger på et offentlig tilgjengelig sted
  • at livbøyen er lett synlig
  • at du fører jevnlig tilsyn med bøyen
  • at grunneier har gitt tillatelse til at bøyen settes opp

Hvis bøyen blir plassert på et utsatt sted, må fadderen sørge for, og bekoste en hensiktsmessig, åpen opphengskasse for å beskytte bøyen.

Søknadskjema

Obs! Tryg-bøyen skal ikke brukes om bord i båt eller fartøy. Den er heller ikke ment å skulle fungere som redningsmiddel etter pålegg fra Arbeidstilsynet på utsatte og avlukkede arbeidsplasser. Slike driftsmidler må arbeidsplassen bekoste selv.