Søknad om livbøye

Søk om å bli livbøyefadder

Det er mange som ønsker å være fadder for en av Trygs livbøyer. Kommuner, havnevesen og andre offentlige livbøyefaddere prioriteres foran andre som søker. Livbøyer er et samfunnsnyttig tiltak og settes derfor kun ut på områder som er tilgjengelige for allmennheten.

Hvem er fadder og kontaktperson?

Opphengssted for livbøyer

Ved å bli livbøyefadder samtykker man i å motta informasjon relatert til fadderskapet foreksempel info om livbøyen, vedlikehold, råd om drukningsforebygging o.l.