Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Høstkampanje! Nå får du 20 % nettrabatt på forsikringer hos Tryg. 

Ung gutt med lue ser ned på mobil

Medlemsforsikring

NITO Uføreforsikring Ekstra

Beste investering for deg som er ung. Gir deg månedlige forskuddsutbetalinger allerede etter tolv måneders sykemelding. Du får i tillegg ekstra trygghet i form av en engangsutbetaling, dersom du skulle bli varig ufør.

Få et godt medlemstilbud

Les mer om dine NITO-fordeler

Derfor bør du forsikre din fremtidige inntekt

For unge er uføreforsikring en av de viktigste forsikringene. Skulle du bli arbeidsufør kan du ende opp med årlig inntekt på under 400.000 kroner. For ingeniører er dette et stort inntektstap. 

Å kjøpe uføreforsikring som ung koster ikke mye og NITO-medlemmer har nesten uslåelige fordeler. Fra rundt femti kroner i måneden kan du sikre deg økonomisk om noe skulle skje.

Unik mulighet for deg som har hatt NITO Uføreforsikring gratis i ett år

NITO er opptatt av trygghet og du har derfor hatt NITO Uføreforsikring som en gratis fortsettelse av NITO Studentforsikring +MEG i ditt første år som yrkesaktiv. 
Alle som kjøper NITO Uføreforsikring Ekstra må levere helseerklæring. Men har du hatt gratis NITO Uføreforsikring og kjøper forsikring før 1. januar 2023 har du fordeler: 

  • Kjøper du NITO Uføreforsikring Ekstra før 1.1.2023 får du ikke helsereservasjoner knyttet forsikringssummen på de 557.385 kronene (5G*) som du har med deg fra NITO Uføreforsikring.
  • Videre vil eventuelle helsereservasjoner kun gjelde for forsikringssummen du velger utover 5G*. 

Sikrer deg økonomisk

NAV utbetaler maksimum 66 % av lønnen, men betaler kun et maksbeløp på 395.000 kroner. For ingeniører kan dette bety et drastisk inntektstap, det er derfor viktig å tenke på sikkerheten en uføreforsikring kan gi deg.

NITO Uføreforsikring Ekstra

Med NITO Uføreforsikring Ekstra får du en kombinasjon av månedlige forskuddsutbetalinger allerede etter tolv måneders sykemelding, og en engangsutbetaling ved varig arbeidsuførhet.

  • Forsikringen gir utbetaling dersom du blir minst 50 % sykemeldt/arbeidsufør
  • Utbetalingene er fritatt for inntektsskatt
  • Du bestemmer selv forsikringssummens størrelse 10G, 20G eller 30G, i sum fra 1.144.770 kroner og opptil nesten 3.344.310 kroner
  • Etter 12 måneders sykemelding kan du være berettiget til månedlige forskuddsutbetalinger - inntil en prosent av valgt forsikringssum

Forsikringen består av to utbetalinger, månedlige forskuddsutbetalinger og engangsutbetaling.
 

Månedlige forskuddsutbetalinger

Få månedlige forskuddsutbetalinger dersom du blir minst 50 % sykemeldt/arbeidsufør i sammenhengene 12 måneder og blir innvilget arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Forskuddsutbetalingene graderes etter uføregrad, for eksempel:

  • om du er 100 % sykemeldt vil du få utbetalt 0,5 % av forsikringssummen per måned
  • om du er 50 % sykemeldt vil du får utbetalt 0,25 % av forsikringssummen per måned

Engangsutbetaling

Dersom du blir minst 50 % sykemeldt i 2 år sammenhengende og arbeidsuførheten vurderes som varig, vil du få utbetalt forsikringssummen fratrukket eventuelt tidligere utbetalte månedlige forskudd.

Husk at helseerklæringen må være godkjent av Tryg før forsikringen trer i kraft. Kjøper du forsikringen før 31.12.2022 mottar du en faktura som gjelder fra perioden helseerklæringen ble sendt inn og frem til årsskiftet. Fra 1.1.2023 får du tilsendt ny faktura for 2023, du kan velge å dele opp fakturaen i 12 terminer med AvtaleGiro.

Ved kjøp av NITO Uføreforsikring er du forpliktet til å fylle ut en helseerklæring. Når du har fått et tilbud eller kjøpt forsikring i forsikringskalkulatoren, vil du få tilsendt et helseskjema på e-post. Få svar på flere spørsmål om helseerklæring her.