Meld skade på bygning og innbo

Skade på bygning og innbo

Få ekstra rask behandling når du melder skaden på nett. Senere kan du følge skaden på Min side

 
  • Polise-/avtalenummeret ditt. Dette finner du på forsikringskortet, i forsikringsbeviset eller på Min Side.
   Hvis du har forsikring gjennom arbeidsgiver, får du nummeret fra arbeidsgiveren din.
  • Personalia for den eller de som søker erstatning.
  • Dokumentasjon og bilder i saken, vi ber om dem ved behov.
  • Digitaliser gjerne billetter, kvitteringer, henvisninger, politianmeldelse o.l. ved å fotografere dem med mobilen.
  • Oversikt over alle tapte/skadede gjenstander, når de ble anskaffet, innkjøpspris og dagens pris.
  1. Så snart henvendelsen din er registrert hos oss, får du bekreftelse på e-post.
  2. Enkle saker som meldes på nett ferdigbehandles raskt.
  3. Trenger vi mer informasjon, tar vi kontakt med deg i løpet av 1-2 arbeidsdager.
  4. Vi samarbeider med fagfolk, og hvis du trenger hjelp, involverer vi disse umiddelbart.
  5. Ved behov følger vi opp saken din mot andre selskap eller parter.
 • Innboforsikringen gjelder for forsikringstaker og ektefelle/samboer med felles adresse i Folkeregisteret.

  Innboforsikringen gjelder også for barn som bor hjemme, eller barn som grunnet utdanning eller førstegangstjeneste bor utenfor hjemmet, såfremt barnet ikke har meldt adresseendring til Folkeregisteret, og innboet som er hos barnet er ment at det skal tilbake til folkeregistrert adresse.

 • Selskapet kan avgjøre om skaden skal erstattes med kontantoppgjør, reparasjon, gjenoppføring eller at selskapet gjenanskaffer tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende, ting.

  Kontantoppgjør er begrenset til det beløp selskapet hadde måttet betale for reparasjon, gjenoppføring eller gjenanskaffelse. Selskapet kan avgjøre hvilken reparatør eller leverandør som skal brukes.

 • Alle skader som skyldes brann, tyveri og ran/overfall skal meldes til politiet.

 • Hvis barna bare bor borte midlertidig og ikke melder flytting vil de være dekket på foreldrenes innboforsikring. En som flytter hjemmefra for å jobbe må melde flytting til Folkeregisteret og vil trenge egen innboforsikring.

 • Dette avklares når skaden er meldt. Er det en mindre skade, er det ofte ikke nødvendig å besiktige denne. Større skader, og skader med uviss årsak, vil bli besiktiget av våre samarbeidspartnere eller en av våre egne bygningstekniske konsulenter. Du kan enkelt og raskt melde skaden på nett her.

 • Tryg har inngått avtaler med lokale firmaer/entrepenører som vil kunne ta seg av nødvendige reparasjoner etter en skade. Dette sikrer deg god kvalitet og en rask reparasjonsprosess.

  Om du ønsker å benytte firma du kjenner til ved reparasjon av skaden er dette mulig, men Tryg vil ikke betale mer enn vi ville måttet betale for å få utført arbeidet av en av våre samarbeidspartnere.

  Dersom du selv ønsker å utføre deler av, eller hele reparasjonen, kan dette gjøres etter nærmere avtale med oss. Skader på bærende konstruksjoner, VVS eller elektriske installasjoner må utføres av autoriserte håndverkere.

 • Ja, du kan gjerne gjøre endringer, foreta standardhevinger eller lignende i forbindelse med reparasjonen, men de eventuelle ekstrakostnader dette medfører må betales av deg.

 • Nei, vi vil foreta oppgjør direkte med håndverkeren, eller sørge for at du har midler til rådighet for å kunne gjøre opp med den som har foretatt reparasjonen.

  Ditt eneste utlegg vil være avtalt egenandel eller aldersfradrag. Eventuelle standardhevinger og ekstra arbeid som utføres må betales av deg.

Kontakt oss

Ring 915 04040

Vårt kundesenter er åpent:

Gå til kundesenter

Telefonnummer

Send e-post

Send e-post

Ord og uttrykk - Bygning og innbo