Vi oppdaterer systemene våre. Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min side, Min bedrift og i vår prisberegner. Vi beklager dette.

Meld skade på bygning og innbo

Få ekstra rask behandling når du melder skaden på nett. Velg skadeskjema nedenfor, logg inn og meld din skade.

Er du privatkunde kan du senere følge skadesaken på Min side.

  • Avtalenummeret ditt. Dette finner du på forsikringskortet, i forsikringsbeviset eller på Min Side.
   Hvis du har forsikring gjennom arbeidsgiver, får du nummeret fra arbeidsgiveren din.
  • Personalia for den eller de som søker erstatning.
  • Dokumentasjon og bilder i saken, vi ber om dem ved behov.
  • Oversikt over tapte/skadede gjenstander.
 • Enkle skader som er meldt på nett ferdigbehandles med en gang og du mottar oppgjøret ditt fortløpende. Trenger vi mer informasjon, tar vi kontakt med deg fortløpende.

  Om du trenger hjelp umiddelbart kan du kontakte oss direkte.

 • Dersom du er privatkunde kan du lagre påbegynt skademelding og fullføre denne senere. Vi registrerer ikke skademeldingen din før den faktisk er sendt inn. For å sende inn skademeldingsskjemaet må du bekrefte at informasjonen registrert er korrekt og trykke på "Send inn".

 • Dette avklares når skaden er meldt. Er det en mindre skade, er det ofte ikke nødvendig å besiktige denne. Større skader, og skader med uviss årsak, vil bli besiktiget av våre samarbeidspartnere eller en av våre egne bygningstekniske konsulenter. Du kan enkelt og raskt melde skaden på nett her.

 • Tryg har inngått avtaler med lokale firmaer/entreprenører som vil kunne ta seg av nødvendige reparasjoner etter en skade. Dette sikrer deg god kvalitet og en rask reparasjonsprosess.

  Om du ønsker å benytte firma du kjenner til ved reparasjon av skaden er dette mulig, men Tryg vil ikke betale mer enn vi ville måttet betale for å få utført arbeidet av en av våre samarbeidspartnere.

  Dersom du selv ønsker å utføre deler av, eller hele reparasjonen, kan dette gjøres etter nærmere avtale med oss. Skader på bærende konstruksjoner, VVS eller elektriske installasjoner må utføres av autoriserte håndverkere.

 • Ja, du kan gjerne gjøre endringer, foreta standardhevinger eller lignende i forbindelse med reparasjonen, men de eventuelle ekstrakostnader dette medfører må betales av deg.

 • Nei, vi vil foreta oppgjør direkte med håndverkeren, eller sørge for at du har midler til rådighet for å kunne gjøre opp med den som har foretatt reparasjonen.

  Ditt eneste utlegg vil være avtalt egenandel eller aldersfradrag. Eventuelle standardhevinger og ekstra arbeid som utføres må betales av deg.

 • Alle skader som skyldes brann, tyveri og ran/overfall skal meldes til politiet.

 • Selskapet kan avgjøre om skaden skal erstattes med kontantoppgjør, reparasjon, gjenoppføring eller at selskapet gjenanskaffer tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende, ting.

  Kontantoppgjør er begrenset til det beløp selskapet hadde måttet betale for reparasjon, gjenoppføring eller gjenanskaffelse. Selskapet kan avgjøre hvilken reparatør eller leverandør som skal brukes.

 • Innboforsikringen gjelder for forsikringstaker og ektefelle/samboer med felles adresse i Folkeregisteret.

  Innboforsikringen gjelder også for barn som bor hjemme, eller barn som grunnet utdanning eller førstegangstjeneste bor utenfor hjemmet, såfremt barnet ikke har meldt adresseendring til Folkeregisteret, og innboet som er hos barnet er ment at det skal tilbake til folkeregistrert adresse.

 • Hvis barna bare bor borte midlertidig og ikke melder flytting vil de være dekket på foreldrenes innboforsikring. En som flytter hjemmefra for å jobbe må melde flytting til Folkeregisteret og vil trenge egen innboforsikring.

Kontakt oss

Spør Mia

Vår chatbot Mia kan svare deg på spørsmål om innbo- og eiendeler, hele døgnet, raskt og enkelt.

Vårt skadesenter er åpent:

Telefonnummer

Start Chat

Start Chat

Ord og uttrykk - Bygning og innbo