Meld skade på båt, kjæledyr m.m.

Andre skader

Få ekstra rask behandling når du melder skaden på nett.

Velg skadeskjema nedenfor. Senere kan du følge saken på Min Side.

  • Polise-/avtalenummeret ditt. Dette finner du på forsikringskortet, i forsikringsbeviset eller på Min Side.
  • Personalia for den eller de som søker erstatning.
  • Dokumentasjon og bilder i saken, vi ber om dem ved behov.
  • Digitaliser gjerne billetter, kvitteringer, henvisninger, politianmeldelse o.l. ved å fotografere dem med mobilen.
  • Oversikt over alle tapte/skadede gjenstander, når de ble anskaffet, innkjøpspris og dagens pris.
  1. Så snart henvendelsen din er registrert hos oss, får du bekreftelse på e-post.
  2. Enkle saker som meldes på nett ferdigbehandles raskt.
  3. Trenger vi mer informasjon, tar vi kontakt med deg i løpet av 1-2 arbeidsdager.
  4. Vi samarbeider med fagfolk, og hvis du trenger hjelp, involverer vi disse umiddelbart.
  5. Ved behov følger vi opp saken din mot andre selskap eller parter.
 • Hvis dyret blir sykt, skadet ved ulykke eller viser sløvhet eller avmagring, plikter du straks å tilkalle veterinær og ellers gjøre det du kan. Dyret skal holdes under oppsyn av veterinær og veterinærens anvisning skal følges under hele sykdomsperioden. Meld skaden så fort som mulig.

 • Ved plutselig død skal dyret besiktiges av en veterinær og vurderes obdusert.

 • Vi har inngått samarbeidsavtale med flere veterinærer. Hvis behandlingen skjer hos en av veterinærene vi har avtale med betaler du bare egenandelen. Veterinæren vil da sende regningen direkte til oss.

 • Ja, medisiner, bandasje- og beskyttelsesmateriell er omfattet av veterinærutgiftsdekningen.

Kontakt oss

Ring 915 04040

Vårt kundesenter er åpent:

Gå til kundesenter

Telefonnummer