Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Akkurat nå har vi noen tekniske utfordringer

Vi opplever noen tekniske utfordringer, og noen av våre tjenester er derfor utilgjengelig akkurat nå. Vi jobber med å ordne feilen, og du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen. Beklager ulempen!

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

 1. Tryg Magasinet

Unngå skader på bygninger ved flom

Det er meldt fare for vårflom som er større enn normalt grunnet mye snø i fjellene. Enkelte steder er det 160-180 prosent mer snø enn normalt. For de bedrifter som ligger i nærheten av vassdrag kan dette gi store konsekvenser.

Masse vann flommer nedover en gate

Slik begrenser du store skader på bedriften din ved flom:

I noen tilfeller kan man ikke gjøre så mye når flommen kommer, men kanskje noe kan gjøres i forkant for å begrense tapet. Her er våre tips:

 • Lag en sårbarhetsanalyse for bedriften i tilfelle flom. Tenk over hva som kan skje og hva som kan gjøres for å minimere skader. Jo mindre skade, jo raskere er bedriften i gang igjen etter skade. Kartlegg hva som er viktigst for bedriften med tanke på verdier og å holde driften i gang.

 • Lag en beredskapsplan for bedriften som kan iverksettes dersom det er meldt stor flom slik at alle vet hva som må gjøres når behovet melder seg. Dersom det er sannsynlig med avbrudd i driften, kan driften foregå annet sted? Hva skal til for å få dette til? Få med en plan for skadebegrensning ved skade. Ved større hendelser kan det bli litt ventetid før våre samarbeidspartnere når over alt. Husk smittevern og følg Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Bygning:

 • Kan noe gjøres for å lede vann bort fra bygninger?

 • Sandsekker kan legges ved dører og andre innganger så fremt ikke vannstand er meldt så høyt at dette holder vannet inne, og ikke ute.

 • Kommer vann inn ved normal flom kan det vurderes om bedriften skal anskaffe pumper for å pumpe ut vannet.
 • Vurder om grunnvannspumper har behov for vedlikehold slik at disse fungerer optimalt.

 •  

Maskiner, varer, løsøre og kjøretøy:

 • Lagre gjenstander godt over bakkenivå, minst en pallehøyde, men mer anbefales.

 • Flytt gjenstander, kjøretøy og maskiner bort fra lagring ved elvebredden/vassdraget

 • Er det meldt flom, vurder om gjenstander kan flyttes bort fra etasjen hvor det er fare for vanninntrengning.

 • Lagrede gjenstander som ikke er i daglig bruk bør lagres utenfor faresonen.

 • Vurder alternativer for lagring, et alternativ er å kontakte andre bedrifter som kan ha ledig lagringsplass, eller avklare leie av områder/lokaler for lagring ved behov.

 • Leier du lokaler? Kontakt huseier for å lage en plan som ivaretar både bygg og maskiner, varer og løsøre.

 • Kommer vann inn ved normal flom kan det vurderes om bedriften skal anskaffe pumper for å pumpe ut vannet.