Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Akkurat nå har vi noen tekniske utfordringer

Vi opplever noen tekniske utfordringer, og noen av våre tjenester er derfor utilgjengelig akkurat nå. Vi jobber med å ordne feilen, og du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen. Beklager ulempen!

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

  1. Tryg Magasinet

Sommerdekk kan bli dyrt på vinterføre

Vinteren kommer tidligere noen steder enn andre. Følg med på værmeldingen og sørg for å være riktig skodd!

Vinterdekk på snødekket vei

Mange steder bør du allerede tidlig på høsten vurdere å legge om til vinterdekk. Årlig kjer det trafikkuhell på grunn av vinterlige forhold som kommer brått på fordi man ikke er forberedt på snødekte veier. Myndighetenes klare anbefaling er å skifte til vinterdekk når værforholdene tilsier det. 
Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Sko deg etter forholdene

I Nordland, Troms og Finnmark kan man bruke piggdekk fra 15. oktober, mens det for resten av landet er 1. november som gjelder.

– Men man skal sko seg etter forholdene, og for de fleste nordpå kan det være like greit å skifte til vinterdekk før 15. Oktober dersom værmeldingene indikerer at det kan komme nedbør i form av snø. Forskriftene tillater i tillegg bruk av piggdekk før de fastsatte datoene dersom man mener forholdene krever det, sier Brandeggen.

Skift ut gamle vinterdekk

Vinterdekk skal ha minimum 3 mm mønsterdybde, og har man gamle dekk kan det være lurt å vurdere å skifte til nye vinterdekk. 

– Allerede i høstferien tilsier erfaringen at mange drar til fjells eller til indre strøk, hvor det normalt sett er kaldere enn ute ved kysten. Det er uforsvarlig å kjøre med sommerdekk på veier med vinterlige forhold. Kjøreegenskapene er dårligere og bremsestrekningen betraktelig lenger. Husk også at dekk er ferskvare. Gamle dekk har dårligere egenskaper enn nye, så har du dekk eldre enn tre år anbefaler vi å bytte disse ut med nye dekk, sier Brandeggen.

Kan bli dyrt å kjøre med sommerdekk

Det er ikke påbudt med hverken piggdekk eller vinterdekk i Norge, men du må ha dekk som er tilpasset føret du kjører på. Hvis ikke vil det kunne karakteriseres som grov uaktsomhet.

Dersom du skulle havne i en trafikkulykke og ikke har skodd deg etter forholdene, kan du i tillegg til straff fra politiet risikere at forsikringsselskapet avkorter eller i verste fall ikke utbetaler noe erstatning til deg.

Fra politiets side risikerer du alt fra noen tusener i bot til å få førerkortet beslaglagt.

– I de mest graverende tilfellene er påtalemyndigheten strenge med bilister som opptrer uaktsomt i trafikken. Konsekvensene ved en trafikkulykke kan bli omfattende. Det kan bety personskader, og i verste fall liv som går tapt dersom en kjører med dekk som ikke er tilpasset forholdene, sier Brandeggen.

Krav til dekk i vinterperioden

  • Sommerdekk skal ikke brukes når det er vinterføre (f.eks. snø og is). Dekkene vil da ikke sikre tilstrekkelig veggrep. Dekkene må uansett føre ha minimum 3 mm mønsterdybde mellom 1. november og mandag etter 2. påskedag.
  • Det er ikke krav til bruk av piggdekk i vinterhalvåret.
  • Mønsterdybden skal være minimum 3 mm uansett dekktype.
  • Pigger er bare tillatt på vinterdekk (unntak for motorsykkel).
  • Kjøretøy til og med 3500 kilo må ha piggdekk på alle hjul dersom du velger piggdekk.
  • Utenom vinterperioden skal mønsterdybden være minimum 1,6 mm.

Er du i tvil om kjøreforholdene der du er, bør du følge værmeldingene og sjekke med Vegtrafikksentralen. Du kan også sjekke veiforholdene på mange strekninger via Statens vegvesens webkameraer.

Slik sjekker du mønsterdybden selv