1. Tryg Magasinet

Slik sikrer du deg mot fremtidige stormer

Vedlikehold og ettersyn er den enkleste måten å forebygge skader på. På hus er spesielt tak utsatt for vær og vind, men også hage og eiendom kan forberedes for å bedre stå imot en storm.​​​​​​

 

En stor bølge slår over kanten på en steinbrygge.

Hus og hytte

  • Gi hus og eiendom jevnlig vedlikehold og ettersyn. 

  • Sjekk taktekking/ takpapp/ blikk/ taksten for skader. Se over skjøter, lim, innfesting, tekking rundt pipe og takvinduer. Fjern mose og annet som hindrer vannet å renne av taket. 

  • Se etter at takrenner og taknedløp er hele og fri for skader. Fjern rusk og rask som kan blokkere for vannet. 

  • Reparer skader/slitasje på kledning og murer. Bytt ut råteskadet kledning og puss over sprekker i mur.

Hage og eiendom

  • Etabler tilstrekkelig fall i terrenget rundt bygget, slik at vann renner bort fra, og ikke inn mot bygget.

  • Beskjær store og utsatte trær. Vurder felling om det er fare for at de kan bli tatt av storm. Døde/døende og råtnende trær bør felles før de faller ned. Brannvesenet kan være behjelpelig med felling av trær.

  • Ikke tøm hageavfall eller jord, stein, avfall og annen masse ved eller i bekker. Dette kan demme opp for vannet og gi nye løp mot din eiendom.

  • La skråning mot bekker beholde sin naturlige vegetasjon. Denne tar opp og holder på vannet.