Vi oppdaterer systemene våre
Du kan derfor oppleve nedetid ved våre tjenester. Vi beklager ulempen dette medfører, og ber deg prøve igjen på et senere tidspunkt. 

  1. Tryg Magasinet

Øk sikkerheten med riktig vedfyring

En god vedfyrt ovn er en effektiv kilde til oppvarming av boligen i kalde vintermåneder. Med riktig vedfyring utnyttes veden bedre, den gir opptil dobbelt så mye varme, renere forbrenning og man hindrer pipebrann og branntilløp.

Vedkubber og fyr i peisen

Slik fyrer du trygt og effektivt

  • Ikke bruk bensin, parafin eller andre brannfarlige væsker til opptenning. Bruk gjerne opptenningsbriketter.

  • Bruk tørr ved. Tørr ved gir to til tre ganger så mye varme som rå ved og gir samtidig lite sot i ildsted og skorstein. 

  • Ha god trekk under oppfyring.

  • Slipp inn litt frisk luft i huset under oppfyringen, da starter forbrenningen i ovnen fortere.

  • Ikke tørk klær eller sett annet brennbart materiell rett på ovnen.

  • Unngå rundfyring. Store mengder ved kombinert med lite trekk gir dårlig varme og danner beksot i skorsteinen som kan føre til pipebrann.

  • La veden brenne helt ut til det bare er glør igjen i bunnen, før du legger i ny ved.