Vi oppdaterer systemene våre. Skadeskjemaer, innlogging og andre funksjoner kan derfor være ustabile. Kontakt oss for å få tilbud på forsikring.

  1. Tryg Magasinet

Øk sikkerheten med riktig vedfyring

En god vedfyrt ovn er en effektiv kilde til oppvarming av boligen i kalde vintermåneder. Med riktig vedfyring utnyttes veden bedre, den gir opptil dobbelt så mye varme, renere forbrenning og man hindrer pipebrann og branntilløp.

Vedkubber og fyr i peisen

Slik fyrer du trygt og effektivt

  • Ikke bruk bensin, parafin eller andre brannfarlige væsker til opptenning. Bruk gjerne opptenningsbriketter.

  • Bruk tørr ved. Tørr ved gir to til tre ganger så mye varme som rå ved og gir samtidig lite sot i ildsted og skorstein. 

  • Ha god trekk under oppfyring.

  • Slipp inn litt frisk luft i huset under oppfyringen, da starter forbrenningen i ovnen fortere.

  • Ikke tørk klær eller sett annet brennbart materiell rett på ovnen.

  • Unngå rundfyring. Store mengder ved kombinert med lite trekk gir dårlig varme og danner beksot i skorsteinen som kan føre til pipebrann.

  • La veden brenne helt ut til det bare er glør igjen i bunnen, før du legger i ny ved.