Vi oppdaterer systemene våre
Du kan derfor oppleve nedetid ved våre tjenester. Vi beklager ulempen dette medfører, og ber deg prøve igjen på et senere tidspunkt. 

  1. Tryg Magasinet

Forebygg fremtidige flomskader

Lokale myndigheter har ansvar for flomsikring, men du kan selv bidra til å gjøre bolig og eiendom mer flomsikker. Tenk igjennom hvordan eiendommen er planert, og innred kjellere slik at vannskadene minimeres om vannet flommer inn.

Bred elv med mye vann og sterk strøm

  • Etabler tilstrekkelig fall i terrenget slik at vann renner bort fra bygget.

  • Konstruer drens- og overvannssystem slik at overflatevann dreneres og føres vekk fra bygningen.

  • Ikke tømme hageavfall eller fyll jord, stein og annen masse eller avfall ved eller i bekker. Dette kan demme opp for vannet og gi nye løp mot din eiendom.

  • Bevar naturlig vegetasjon i skråning mot bekker, denne tar opp og holder på vannet.

  • Hold avløp åpne, gi vannet fritt leide slik at det ikke skader din eiendom.

  • Innred kjellere og underetasjer med materialer som tåler vann og som er lett å rengjøre og tørke ut. 

  • Monter tilbakeslagsventiler på avløpsledninger, da unngår du skader dersom offentlig avløpsnett går tett.