1. Tryg Magasinet

Forebygg framtidige flomskader

Lokale myndigheter har ansvar for flomsikring, men du kan selv bidra til å gjøre bolig og eiendom mer flomsikker. Tenk igjennom hvordan eiendommen er planert, og innred kjellere slik at vannskadene minimeres om vannet flommer inn.

Smeltevann og flom

  • Etabler tilstrekkelig fall i terrenget slik at vann renner bort fra bygget.

  • Konstruer drens- og overvannssystem slik at overflatevann dreneres og føres vekk fra bygningen.

  • Ikke tømme hageavfall eller fyll jord, stein og annen masse eller avfall ved eller i bekker. Dette kan demme opp for vannet og gi nye løp mot din eiendom.

  • Bevar naturlig vegetasjon i skråning mot bekker, denne tar opp og holder på vannet.

  • Hold avløp åpne, gi vannet fritt leide slik at det ikke skader din eiendom.

  • Innred kjellere og underetasjer med materialer som tåler vann og som er lett å rengjøre og tørke ut. 

  • Monter tilbakeslagsventiler på avløpsledninger, da unngår du skader dersom offentlig avløpsnett går tett.