1. Tryg Magasinet

Dette bør du vite om røykvarsleren din!

Per 3. desember har 33 personer omkommet i brann i Norge i år. Tidlig varsling øker sjansen for å redde seg ut i tide, og den viktigste livsforsikringen din er gjerne røykvarsleren.

Røykvarsler

Men hvilken bør du kjøpe, hvor mange og hvor skal de plasseres og når bør de skiftes ut? Hvert år redder røykvarslere mange liv, men mange vet ikke om de har en røykvarsler som virker. Det er bekymringsverdig.
Øyvind Setnes, forebyggelsesekspert i Tryg Forsikring.

Han har samlet svarene på de 10 viktigste spørsmålene forsikringsselskapet får om røykvarslere.

Hva slags røykvarsler bør jeg velge?

- Det finnes to ulike røykvarslere på markedet, de ioniske og de optiske. De fleste branner starter som ulmebranner, for eksempel i sengetøy. En optisk røykvarsler kan oppdage ulmebrann vesentlig raskere enn en ionisk røykvarsler. Vi anbefaler derfor at de kjøper en optisk røykvarsler.

Hvor mange røykvarslere trenger jeg?

– Minimumskravet er at du har én røykvarsler i hver etasje i din bolig og fritidsbolig. Jeg anbefaler at man har én per soverom og oppholdsrom, og at disse er seriekoblet. Ved et branntilløp vil alle da slå ut samtidig, noe som øker sjansen for at man på nattestid våkner og kommer seg ut tidsnok.

Hvor bør røykvarslerne plasseres?

- Røykvarslere skal monteres på høyeste punktet i taket, minst en halvmeter fra veggen

Hvor lenge varer batteriet i en røykvarsler?

– De fleste har utskiftbare batteri, andre har fastmonterte. I røykvarslerne med utskiftbare batterier bør en skifte disse én gang i året, selv om de kanskje varer litt lenger.

Krever en røykvarsler vedlikehold?

– Ja, støvpartikler som samler seg i røykvarsleren kan føre til ustabilitet. En tett røykvarsler har vesentlig dårligere egenskaper. Kom deg opp i gardintrappa og tørk av den.

Hvor ofte bør røykvarsleren sjekkes?

– Sjekk den med testknappen én gang i måneden. Det anbefaler Brannvernforeningen og vi.

Kan en røykvarsler gå ut på dato?

– Ja, røykvarslere har en utløpsdato. Om du ikke finner den bør du teste varsleren regelmessig eller bytte den ut. Etter åtte til ti år går varsleren ut på dato. Da virker den dårligere og vil etter hvert slutte å fungere.

Hva bør man ellers ha i hjemmet?

– Enkelt slukkeutstyret er viktig og det må være lett tilgjengelig og fungere. Det finnes mange typer slukkeutstyr på markedet, alt fra brannslanger, skumapparat, pulverapparat, slukkespray og branntepper. Sørg for at du har noe som fungerer og som du kan bruke.

Bør man ha brannøvelser hjemme?

– Ja, arranger brannøvelser hjemme. Alle bør ha trent litt på hva man gjør dersom røykvarsleren utløses. Hvordan man kommer seg ut raskt. Halvparten av alle boligbranner oppstår om natten, så det er viktig å ha gått gjennom alt før noe skjer.

Kan det oppstå brann i strømkontakten?

– Ja, det kan det. Det er mange branntilløp som skyldes feil i det elektriske anlegget. Man bør sjekke det årlig. Mange branner i Norge kunne vært unngått om det elektriske anlegget hadde vært sjekket oftere.

Noen nøkkeltall om branner i Norge

Siden 1979 har det i snitt omkommet 62 personer hvert år. Tidlig varsling øker sjansen for å redde seg ut i tide. Alle boliger skal ha minst én røykvarsler i hver etasje. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket.

Eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusavhengige er spesielt utsatt. Tall fra DSB viser at cirka 75 prosent av dem som omkommer i brann er i disse gruppene. Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen.

Brann- og redningsvesenet rykket ut til 8 756 branner i 2017. Hele 58 prosent av alle boligbrannene startet på kjøkkenet. Stua er det nest mest brannfarlige rommet. De fleste branner i boliger skjer på ettermiddagen.

Det skjer flest boligbranner om vinteren. Desember var måneden med flest branner i fjor. Det var flest boligbranner i Finnmark og Oslo i 2017, sett i forhold til innbyggertall.

Nær halvparten av bygningsbrannene ble først oppdaget av automatiske brannalarmer eller røykvarslere.