1. Tryg Magasinet

Det er gode grunner til å forsikre barna

I Norge har vi heldigvis gode offentlige ordninger som hjelper oss, når vi blir syke eller skadet. En god barneforsikring kan likevel gjøre en stor forskjell, dersom det verst tenkelige skulle skje.

Mor og baby

Når et barn rammes av sykdom eller ulykke, er det en stor følelsesmessig belastning, men det kan også få betydelige økonomiske konsekvenser.

Hvorfor kjøpe barneforsikring?

Når et barn blir sykt, krever det mye av foreldrene. En barneforsikring gir familien større økonomisk handlerom og trygghet i en vanskelig situasjon.

Sykdom og ulykke, enten det rammer voksne eller barn, kan føre til mange ekstra utgifter. Det kan koste mye å reise for å få nødvendig behandling. Det kan oppstå behov for ekstra pleie og tekniske hjelpemidler. Kanskje er det ønskelig å tilrettelegge boligen bedre. Dersom det er snakk om langvarig sykdom, kan det dessuten hende at mor eller far må gjøre endringer i jobbsituasjonen for å ta vare på barnet.

Kort fortalt så bør en barneforsikring dekke to ting, økonomisk hjelp til familien i det korte bildet, og økonomisk stønad til barnet på lang sikt.

Med vår beste barneforsikring får du dekket:

 • Merutgifter til nødvendig pleie og tilsyn
 • Dagpenger ved sykehusopphold
 • Tekniske hjelpemidler og ombygging av bolig
 • Utgifter ved en ulykkesskade
 • Økonomisk trygghet ved alvorlige tilstander
 • Behandling hos spesialist
 • Psykolog og krisehjelp
 • Hjelp av skoleroboten AV1 for å kunne følge undervisningen hjemmefra
 • Månedlige utbetalinger ved arbeidsuførhet i voksen alder, dersom uførheten er som følge av sykdom eller skade inntruffet i forsikringstiden

Les mer om vår barneforsikring

Trygghet fra 0 til 26 år

Du kan kjøpe en ulykkesforsikring for barn fra det er 0 måneder til det er 18 år. Barn Ekstra, en mer omfattende forsikring, kan kjøpes fra barnet er 3 måneder til det er 18 år. Forsikringen gjelder til barnet er 26 år.

Velger du uførepensjon som tilleggsdekning, kan barnet dessuten få månedlige utbetalinger ved uførhet helt frem fylte 67 år.

Med uførepensjonen vil barnet få utbetalt en fast sum hver måned om han eller hun skulle bli ufør, i tillegg til utbetalingen fra NAV. Dette er uten tvil en svært viktig dekning, da den skal erstatte tapt fremtidig inntekt for barnet.

Barneforsikring i toppklassen

Smilefjes testikonBarneforsikringen fra Tryg er en av de beste, ifølge Norsk Familieøkonomi. Vi dekker mange alvorlige sykdommer, og barnet får god erstatning ved medisinsk invaliditet. Du velger selv om du også vil ha hjelpestønad og uførepensjon med i forsikringen. Barneforsikring kan kjøpes av foreldre og besteforeldre.

Du kan velge mellom tre typer barneforsikring:

Ulykkesforsikring
Gir erstatning ved medisinsk invaliditet etter ulykke. Siden ulykker ikke kan forutsees, trengs det ikke helseopplysninger for å få tegnet en forsikringsavtale.

Barn Ekstra
En mer omfattende forsikring, som gir erstatning ved både ulykke og sykdom. Forsikringen gjelder helt til første hovedforfall etter at barnet er fylt 26 år.

Barn Ekstra Uførepensjon
Vår beste barneforsikring. I tillegg til alle dekningene som er inkludert i Barn Ekstra, får barnet månedlige utbetalinger ved arbeidsuførhet.
 

Hva dekker det offentlige?

 • Barn som er født uføre, eller unge som har blitt minst 50 prosent arbeidsuføre før de fyller 26 år, har blant annet krav på uføretrygd med tilleggsytelser etter særlige regler.
 • Foreldre har utvidet rett til omsorgspenger i forbindelse med kronisk sykt barn.
 • Foreldre kan få pleiepenger om de har omsorgen for et barn med livstruende sykdom eller et psykisk utviklingshemmet barn.
 • Grunnstønad og hjelpestønad dersom barnet har en varig sykdom eller funksjonshemming.
 • Tilskudd for tilpasning av bolig.
 • Gratis tannhelsetjeneste i aldersgruppen 0 til 18 år. Barn i aldersgruppen 19 til 20 år får tilbud om subsidiert tannhelsetjeneste.

Kilder: NAV og Finans Norge