Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Akkurat nå har vi noen tekniske utfordringer

Vi opplever noen tekniske utfordringer, og noen av våre tjenester er derfor utilgjengelig akkurat nå. Vi jobber med å ordne feilen, og du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen. Beklager ulempen!

Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

Helårs reiseforsikring

Reise Ekstra gir deg de beste dekningene – hele året. Det spiller ingen rolle om du skal en tur på butikken eller to uker til Spania. Vår reiseforsikring dekker deg både på reiser og i fritiden.

Beregn pris på reiseforsikring
 

Helårs reiseforsikring - ung kvinne med vind i håret som tar en rastepause i høyfjellet

Hva dekker reiseforsikringen?

Reise Ekstra gjelder hele året og dekker reiser med inntil 70 dagers varighet. Skal du på en reise som varer lenger enn dette, kan du enkelt utvide forsikringen til å gjelde for enkeltreise på inntil 12 måneder.

Sykdom og ulykke på reise

Dekker nødvendige utgifter som skyldes akutt sykdom eller ulykke. Dekker utgifter som:

  • Lege
  • Medisiner
  • Sykehusopphold

Hjemtransport 

Dekker nødvendig hjemtransport ved at du eller noen i din nærmeste familie rammes av plutselig og alvorlig sykdom, ulykke eller død.

Avbestilling

Avbestilling av reise ved plutselig alvorlig sykdom, ulykke, skade på din bolig eller at det på tidspunktet for planlagt innreise foreligger en situasjon som nevnt under dekning for evakuering. I tillegg dekkes avbestilling dersom en i  reisefølget ditt dør, eller dersom tidspunktet for en planlagt operasjon eller behandling på sykehus fremskyndes eller utsettes.

Forsinkelse

Dekker utgifter ved forsinket avgang og forsinket fremmøte.

Forsinket bagasje

Forsikringen dekker merutgifter som påløper ved forsinket bagasje. Er bagasjen din forsinket eller forbyttet, dekker vi kjøp av klær, toalettsaker eller andre ting du trenger frem til bagasjen dukker opp.

Du er også dekket med inntil 500 kr hvis bagasjen ikke er tilgjengelig på grunn av flyforsinkelse som medfører overnatting.

Reisegods

Dekker skade på og tap av personlig reisegods ved for eksempel tyveri, ran og hærverk. Gjelder personlige eiendeler som du har med deg til eget bruk under reisen og oppholdet, som for eksempel mobiltelefon og (eget) sportsutstyr. I tillegg dekkes tap av billetter, pass og penger.

Merk at forsikringen ikke dekker skade på og tap av reisegods som ikke skyldes tyveri eller hærverk. Forsikringen dekker ikke gjenstander som er mistet eller gjenglemt.

Reiseavbrudd 

Dekkes hvis du i løpet av reisen får et sykehusopphold eller i samråd med lege må holde sengen. Det gis også kompensasjon for avbrutt reise hvis du har fått dekket hjemtransport eller evakuering.

Privatansvar

Forsikringen dekker merutgifter som påløper ved forsinket bagasje. Er bagasjen din forsinket eller forbyttet, dekker vi kjøp av klær, toalettsaker eller andre ting du trenger frem til bagasjen dukker opp.Du er også dekket med inntil 500 kr hvis bagasjen ikke er tilgjengelig på grunn av flyforsinkelse som medfører overnatting.

Rettshjelp

Dekker utgifter til juridisk bistand. Gjelder på reiser utenfor Norden.

Evakuering

Dekker utgifter til evakuering fra ferie/oppholdssted og hjem til bosted i Norden. Dette gjelder når Det norske utenriksdepartementet (UD) har gitt et offisielt evakueringsråd for det aktuelle området.

Evakuering skal skje ved første mulighet etter at råd om evakuering er gitt.

Egenandel leiebil

Det er ofte høy egenandel på leiebiler i utlandet, og det kan bli svært kostbart dersom bilen blir skadet. Reise Ekstra dekker egenandel på leiebil uten beløpsbegrensning. Gjelder leiebil til eget bruk på feriereise.

Valgfri dekning: Ulykke

Gir erstatning ved varig medisinsk invaliditet og dødsfall etter ulykke som har skjedd på reise. Ulykkedekningen gjelder frem til fylte 80, men har begrensninger i forsikringssummene fra 70 år.

Les mer om våre reiseforsikringer her.
 

Hva koster reiseforsikring? - Test vår priskalkulator

Du kan sjekke hvor mye en reiseforsikring koster i vår priskalkulator. Når du kjøper reiseforsikringen på nett, får du automatisk 10 % rabatt det første året. Har du rett på samlerabatt eller medlemsrabatt, beregnes dette også inn i prisen.
 

Beregn pris på reiseforsikring