Høstkampanje! Nå får du 20 % nettrabatt på forsikringer hos Tryg. 

Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Helårs reiseforsikring

Reise Ekstra gir deg de beste dekningene – hele året. Det spiller ingen rolle om du skal en tur på butikken eller to uker til Spania. Vår reiseforsikring dekker deg både på reiser og i fritiden.

Beregn pris på reiseforsikring
 

Helårs reiseforsikring - ung kvinne med vind i håret som tar en rastepause i høyfjellet

Hva dekker reiseforsikringen?

Reise Ekstra gjelder hele året og dekker reiser med inntil 70 dagers varighet. Skal du på en reise som varer lenger enn dette, kan du enkelt utvide forsikringen til å gjelde for enkeltreise på inntil 12 måneder.

Sykdom og ulykke på reise

Dekker nødvendige utgifter som skyldes akutt sykdom eller ulykke. Dekker utgifter som:

  • Lege
  • Medisiner
  • Sykehusopphold

Hjemtransport 

Dekker nødvendig hjemtransport ved at du eller noen i din nærmeste familie rammes av plutselig og alvorlig sykdom, ulykke eller død.

Avbestilling

Avbestilling av reise ved plutselig alvorlig sykdom, ulykke, skade på din bolig eller at det på tidspunktet for planlagt innreise foreligger en situasjon som nevnt under dekning for evakuering. I tillegg dekkes avbestilling dersom en i  reisefølget ditt dør, eller dersom tidspunktet for en planlagt operasjon eller behandling på sykehus fremskyndes eller utsettes.

Forsinkelse

Dekker utgifter ved forsinket avgang og forsinket fremmøte.

Bagasje

Dekker skade på og tap av personlig reisegods ved for eksempel tyveri, ran og skadeverk  og merutgifter som påløper ved forsinket bagasje. I tillegg dekkes tap av billetter, pass og penger.

Reiseavbrudd 

Dekkes hvis du i løpet av reisen får et sykehusopphold eller i samråd med lege må holde sengen. Det gis også kompensasjon for avbrutt reise hvis du har fått dekket hjemtransport eller evakuering.

Privatansvar

Dekker erstatningsansvar som du som privatperson måtte pådra deg for fysisk skade voldt på annens person eller ting mens du er på reise. Gjelder på reiser utenfor Norden.

Rettshjelp

Dekker utgifter til juridisk bistand. Gjelder på reiser utenfor Norden.

Evakuering

Dekker utgifter til evakuering fra ferie/oppholdssted og hjem til bosted i Norden. Dette gjelder når Det norske utenriksdepartementet (UD) har gitt et offisielt evakueringsråd for det aktuelle området.

Selv om UD ikke fraråder reise til området, kan Tryg beslutte at evakueringsdekningen skal gjelde. Evakuering skal skje ved første mulighet etter at råd om evakuering er gitt.

Tryg dekker evakuering fra områder hvor det oppstår:

  • krig eller alvorlige uroligheter
  • terrorhandlinger
  • naturkatastrofe
  • epidemi

Egenandel leiebil

Det er ofte høy egenandel på leiebiler i utlandet, og det kan bli svært kostbart dersom bilen blir skadet. Reise Ekstra dekker egenandel på leiebil uten beløpsbegrensning. Gjelder leiebil til eget bruk på feriereise.

Valgfri dekning: Ulykke

Gir erstatning ved varig medisinsk invaliditet og dødsfall etter ulykke som har skjedd på reise. Ulykkedekningen gjelder frem til fylte 80, men har begrensninger i forsikringssummene fra 70 år.

Les mer om våre reiseforsikringer her.
 

Hva koster reiseforsikring? - Test vår priskalkulator

Du kan sjekke hvor mye en reiseforsikring koster i vår priskalkulator. Når du kjøper reiseforsikringen på nett, får du automatisk 10 % rabatt det første året. Har du rett på samlerabatt eller medlemsrabatt, beregnes dette også inn i prisen.
 

Beregn pris på reiseforsikring