Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Akkurat nå har vi noen tekniske utfordringer

Vi opplever noen tekniske utfordringer, og noen av våre tjenester er derfor utilgjengelig akkurat nå. Vi jobber med å ordne feilen, og du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen. Beklager ulempen!

Utdanningsforbundet oppdaterer systemene sine
Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal for medlemmer av Utdanningsforbundet. Vi ber alle Utdanningsforbundets medlemmer om å prøve igjen etter kl. 19:00 i dag.

Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

Kvinne ved spisebordet med notatblokk

MEDLEMSFORSIKRING

Innboforsikring

En innboforsikring forsikrer det du eier hjemme. Vår innboforsikring dekker tap og skade på privat innbo og løsøre med inntil 3 millioner kroner per skadetilfelle.

Sjekk pris og kjøp

Utdanningsforbundets innboforsikring

Vår beste innboforsikring for medlemmer i Utdanningsforbundet. Forsikringssum på inntil 3 000 000 kr.

 

Utdanningsforbundets innboforsikring

 Sjekk pris
Skader som følge av brann, lynnedslag, kortslutning og elektrisk fenomen.

Naturskader er skader som skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.

Med plutselige skader menes skader en ikke kan forutse. Dette gjelder ikke skader som følge av annen skade (f.eks. slitasje, feilmontering o.l.).
ja
Tyveri av eller hærverk på ting som befinner seg:
  • på forsikringsstedet
  • i egen privat bod på forsikringsstedet
  • i en annen privat bygning på forsikringsstedet
ja
Dekker egen sykkel/sparkesykkel om den blir skadet eller stjålet når den befinner seg utenfor eiendommen din. Gjelder også el-sykler og små elektriske kjøretøy med maksfart på 20 km/timen.
 
Merk at elsparkesykler ikke er dekket av innboforsikringen. For å forsikre elsparkesykkelen din, må du kjøpe en elsparkesykkelforsikring.
ja
Tyveri av eller hærverk på eiendeler som midlertidig er plassert utenfor hjemmet.
ja
Plutselige, uforutsette og ytre skader, uansett hvor i verden de skjer, som består av annet enn at eiendelen blir borte.

Ved reiser eller opphold utenfor Norden gjelder dekningen de første 90 dagene.
ja
Skade av dine personlige eiendeler under transport, forutsatt at gjenstandene er forsvarlig pakket og sikret.

Denne dekningen gjelder så lenge du utfører flyttingen og transporten selv.
ja
Skade av innbo og løsøre under transport.

Denne dekningen gjelder ved flytting utført av flyttebyrå, idrettslag, forening og lignende.
ja
Omfatter identitetstyveri, identitetsmisbruk og misbruk på sosiale medier som er oppdaget og anmeldt i forsikringstiden.
ja
Utgifter ved tvister som eier av eiendommen (f.eks. advokathjelp). Rettslig erstatningsansvar ved skade på andres ting eller på person.

Se vilkår med egne erstatningssummer for rettshjelp.
ja
Eget yrkesløsøre og egne eiendeler i bygning på forsikringsstedet.
ja
Utgifter til å bekjempe skadeinsekter (f.eks. skjeggkre, veggedyr og kakerlakker), mus og rotter. I tillegg erstattes utgifter til opphold utenfor hjemmet når dette er ubeboelig som følge av bekjempelse.

Dekningen gjelder for ditt faste bosted i Norge.
ja
Innboforsikringen dekker barns hybel/leilighet i Norden, når de som studenter bor midlertidig borte fra hjemmet.

Dekningen gjelder uavhengig av alder og om barnet har folkeregistrert adresse på studiested eller hjemme.
ja

Lurer du hva innboet ditt er verdt?

Prøv vår innbokalkulator

Spørsmål om forsikring?

Ring 55 17 19 26

Som medlem blir du prioritert ved en eventuell telefonkø eller chatkø, og får hjelp av rådgivere som har
erfaring med samarbeidsavtalen mellom Tryg og Utdanningsforbundet.

Chat med oss Meld skade

Les mer om fordelene dine