Norsk Sjøoffisersforbund

Norsk Sjøoffisersforbund

Tryg er Norsk Sjøoffisersforbund sin samarbeidspartner på private forsikringer. Som medlem gir vi deg derfor inntil 27 % rabatt på forsikringene dine.

Velg hvilke forsikringer du ønsker tilbud på

Person, Innbo, Reise og Barn er kollektive forsikringer. Disse kjøper du direkte fra Norsk Sjøoffisersforbundets forsikringskontor.

Din kontaktinformasjon