Vi oppdaterer systemene våre. Prisberegner, skadeskjemaer, Min side og Min bedrift kan derfor være ustabil. Ønsker du tilbud på forsikring kan du kontakte oss her.

Norsk Sjøoffisersforbund

Norsk Sjøoffisersforbund

Tryg er Norsk Sjøoffisersforbund sin samarbeidspartner på private forsikringer. Som medlem gir vi deg derfor inntil 27 % rabatt på forsikringene dine.

Velg hvilke forsikringer du ønsker tilbud på

Person, Innbo, Reise og Barn er kollektive forsikringer. Disse kjøper du direkte fra Norsk Sjøoffisersforbundets forsikringskontor.

Din kontaktinformasjon