Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Høstkampanje! Nå får du 20 % nettrabatt på forsikringer hos Tryg. 

Trygs personvern-, og cookieerklæring

Her kan du lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger. Sist oppdatert 31.01.2022

Behandlingsansvarlig («vi»)

Tryg Forsikring, (filial av Tryg Forsikring A/S), Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Danmark, cvr-nummer 24260666), Folke Bernadottes vei 50, 5147 Fyllingsdalen, org. nummer 989563521. («Vi») er behandlingsansvarlig for de personopplysninger vi behandler.

Hensikten med personvernerklæringen er å skape trygghet omkring hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne erklæring kan du lese mer om hvorfor vi behandler personopplysninger, hvem vi behandler personopplysninger om, hvilke opplysninger vi innhenter, hvor vi får dem fra, hvem vi deler dem med, og hvor lenge vi lagrer dem. Du får også informasjon om dine personvernrettigheter.

Underleverandører

Der personvernlovgivningen tillater det, kan personopplysninger bli delt med en tredjepart for å oppfylle avtalen du har med Tryg. Slike tredjeparter kan være underleverandører, distributører, takstapparat o.l. Deling skjer under Trygs ansvar, basert på databehandleravtaler som sikrer at personvernet ivaretas og at behandling ikke utføres på annet vis enn det Tryg har avtalt med leverandøren.

Taushetsplikt

Alle ansatte i Tryg har lovpålagt taushetsplikt. Med ansatte menes i denne sammenheng også vikarer og innleide konsulenter. Taushetsplikten gjelder ikke bare ut av selskapet, men også internt mellom kollegaer. Tilgang til personopplysningene styres ut fra et tjenstlig behov. Taushetsplikten gjelder uten tidsbegrensning. Vi utleverer ikke dine personopplysninger uten ditt samtykke, eller et annet lovlig grunnlag.

Måten vi behandler personopplysninger på vil avhenge av formålet med behandlingen.

Endre ditt cookie samtykke

 

I. Slik behandler vi personopplysninger om deg når vi

II. Slik behandler vi dine personopplysninger når vi

III. Dine personvernrettigheter

IV. Slik kan du kontakte oss eller klage

V. Nyttige lenker og mer informasjon