Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Båthavn i solskinn

Medlemsforsikring

Norske Sjø Havneforsikring ikon

Norske Sjø Havneforsikring

Norske Sjø Havneforsikring inneholder alt båtforeningen trenger for å være godt forsikret.

Sjekk pris og kjøp

Bestill tilbud

Hva inneholder forsikringen?

Norske Havneforsikring inneholder alle landbaserte produkter båtforeningen trenger slik som kaier og flytebrygger, bygninger, kraner, slipp, ansvar og styreansvar. Båtforeninger som er medlem av KNBF har følgende fordeler:

Kollektiv ulykkesforsikring

Kollektiv ulykkesforsikring gir dine medlemmer erstatning hvis de skader seg i en ulykke. Forsikringen dekker varig medisinsk invaliditet, behandlingsutgifter og dødsfall.

Styreansvarsforsikring og rettshjelp

Styreansvarsforsikring omfatter erstatningsansvar for styremedlemmer og leder i båtforeningen. Forsikringen dekker også rettslig behandling.

Kaskoforsikring på flytebrygger

Kaskoforsikringen omfatter plutselige og uforutsette skader på flytebrygger med fastmontert utstyr, med unntak av skader som skyldes elde og slitasje, samt frost og/eller berøring med is.

Forenklet fremstilling
Dette er et utdrag av vilkårene.

Se fullstendige vilkår her.

Bruk medlemsfordelene dine

Snakk med en hyggelig rådgiver for et godt medlemstilbud på forsikring

Ikon Danske Bank telefon

Spørsmål om forsikring?

Vi hjelper deg gjerne.
Send en e-post til norskesjo@tryg.no

Ikke medlem?
Meld deg inn i KNBF her