Elbil

Medlemsfordel

NITO Bilforsikring

NITO Bilforsikring er en grønnere forsikring med helt nye fordeler for el- og hybridbiler. Forsikringen inkluderer også dekning for personskader etter trafikkulykke, både for deg og familien.

Kjøp til medlemspris

Flytt forsikringene dine fra et annet selskap

Skreddersydd for NITO-medlemmer

  • Gir deg og familien dekning for personskader som følge av trafikkulykker i hele Europa
  • Startleie leasing, gjør det tryggere å lease ny bil
  • En grønnere forsikring med helt nye fordeler for el- og hybridbiler
  • Dekninger for vanlige uflaksskader som feilfylling og tap av bilnøkkel

 

NITO-fordel: Trafikkulykkesforsikring Person

Dekker hele husstanden for alle trafikkulykkesskader i Europa, Israel og Tyrkia. Gjelder som fører eller passasjer i egen bil, som passasjer i buss eller drosje, ved kollisjon med annet kjøretøy hvis du sykler eller påkjørsel hvis du er ute og går. Fordelen gjelder for alle NITO-medlemmer som har bilforsikring hos Tryg.

Hvor godt vil du være forsikret?

 

NITO Bilforsikring Ansvar

Ansvarsforsikring dekker personskade og skade du påfører andre. Dekker ikke skade på egen bil.

NITO Bilforsikring Delkasko

Delkasko er en bilforsikring som kan være aktuell hvis du har gammel bil. Delkasko inkl. ansvarsforsikring.

NITO Bilforsikring Kasko

Kasko anbefales hvis du har ny bil eller bil med høy verdi. Kasko inkl. delkasko og ansvar.

Best dekning

NITO Bilforsikring Ekstra

NITO Bilforsikring Ekstra er vår beste bilforsikring, skreddersydd for NITO-medlemmer. Inkl. kasko, delkasko og ansvar.

 Beregn pris Beregn pris Beregn pris Beregn pris
ja ja ja ja
ja ja ja ja
nei ja ja
Erstatter utgifter til berging, tauing ved skade eller upåregnelig driftsstopp. NITO Bilforsikring Ekstra dekker kaldstartproblemer hjemme.
nei ja ja ja
nei nei ja ja
NITO Bilforsikring Ekstra dekker rens av tank og motor med inntil 10.000 kroner. NITO Bilforsikring dekker skade på motor som følge av feilfylling.
nei nei ja ja
Med NITO Bilforsikring Ekstra har du dekning for en ny tilsvarende bil hvis reparasjonskostnadene er større enn 60 % av nyanskaffelsesverdien. Totalskadegarantien forutsetter at bil er kjøpt fabrikkny og gjelder inntil bilen er tre år gammel. Den må heller ikke ha kjørt mer enn 60 000 kilometer. Velger du kasko må ikke ha kjørt mer enn 15.000 km og nybilgaranti varer inntil bilen er 1 år.
nei nei ja ja
NITO Bilforsikring Ekstra dekker fastmontert utstyr med inntil 50.000 kroner. NITO Bilforsikring dekker fastmontert utstyr med inntil 10.000 kroner.
nei nei ja ja
nei nei ja ja
nei nei ja ja
Skade som oppstår mens kjøretøyet er parkert fører ikke til fratrekk av bonus dersom du har forsikringen NITO Bilforsikring Ekstra. Gjelder for inntil 6 år gamle biler og skadevolder må være ukjent. Maksimal erstatning er 20.000 kroner. Bilen må repareres på et verksted Tryg har reparasjonsavtale med.
nei nei ja ja
For kjøretøy som er utleid ihht. leasingavtale dekker selskapet resterende startleie ved totalskade. Erstatningen beregnes forholdsmessig nedskrevet etter innbetalt beløp og resterende leasingperiode.
nei nei nei ja
nei nei nei ja
nei nei nei ja
nei nei nei ja
nei nei nei ja
nei nei nei ja
Egenandel reduseres med 1.000 kroner dersom det benyttes verksted Tryg har reparasjonsavtale med. Redusert egenandel gjelder ikke ved bytte av glass eller redning/veihjelp.
nei nei nei ja

Spesielt for el- og hybridbil:

 

Ansvar

 

Delkasko

 

Kasko

 

NITO Bil Ekstra

 

Erstatter utgifter til berging, tauing ved skade eller upåregnelig driftsstopp. Det samme gjelder ved driftsstopp fordi kjøretøyet går tom for drivstoff eller strøm. Gjelder for elbil med Delkasko, NITO Bilforsikring og NITO Bilforsikring Ekstra dekning.
nei ja ja ja
Dekker skade på eller tap/tyveri av ladekabel. Ikke bonustap eller egenandel. Gjelder for elbil med NITO Bilforsikring Ekstra dekning.
nei nei nei ja
El- eller hybridbil som lånebil i inntil 31 dager ved kaskoskade (hvis tilgjengelig). Gjelder for el- og hybridbil med NITO Bilforsikring Ekstra dekning.
nei nei nei ja

Kan kjøpes i tillegg:

 

Ansvar

 

Delkasko

 

Kasko

 

NITO Bil Ekstra

 

Maskinskade er en tilleggsdekning til kasko og gjelder til og med forsikringsperioden kjøretøyet er 8 år. Maskinskade dekker plutselig og uforutsett mekanisk eller elektronisk skade som hindrer fortsatt fremdrift. For el- og hybridbil er batteripakke og elektronisk styringsenhet også omfattet. Kan kjøpes som tillegg til dekningene kasko og bil ekstra.
nei nei ja ja

Ikon NITO telefon

Spørsmål om forsikring?

Ring vår NITO-telefon 55 17 19 20 eller send en e-post til nito@tryg.no.

Les mer om NITO-fordelene dine