Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Norske Meierifolks Landsforening innboforsikring

Innboforsikringen dekker det du eier hjemme. Den erstatter møbler, klær og annet innbo ved brann, vannskade, naturskade og tyveri. Med vår innboforsikring er du også dekket blant annet ved skader under transport, uflaksskader og skader forårsaket av dyr.

Medlemskapet i Norske Meierifolks Landsforening gir deg en ekstra god, fast pris på innboforsikring.

 ForsikringssumPris per år
Oslo
2.000.0002.215
500.0001.599
Storbyer og omkringliggende kommuner til Oslo2.000.0001.568
500.0001.324
Landet for øvrig2.000.0001.367
500.0001.051

Egenandel kr 3.000

 

Bestill tilbud

Vil du vite mer?

Vi hjelper deg gjerne.

Ring oss på prioritert nummer 55 17 17 70.