Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Akkurat nå har vi noen tekniske utfordringer

Vi opplever noen tekniske utfordringer, og noen av våre tjenester er derfor utilgjengelig akkurat nå. Vi jobber med å ordne feilen, og du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen. Beklager ulempen!

For informasjon om skogbrannene på Rhodos, se denne siden.

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

Tilrettelegge for gravide medarbeidere

Når en blir gravid er det mye med kroppen som endrer seg, både fysisk og psykisk. Plutselig er ikke alle arbeidsoppgaver like enkel å gjennomføre lenger. Da kan det være greit å vite hvilke rettigheter den gravide har til tilrettelegging på arbeidsplassen.

Når en ansatt blir gravid innebærer det både rettigheter og plikter for både arbeidsgiver og den gravide. Det er mange spørsmål som dukker opp og leder må håndtere en situasjon som skiller seg fra den daglige driften. Noen tiltak er generelle, men man må også ta hensyn til individuelle behov, og det arbeidsmiljøet som den gravide jobber i.

Hva er arbeidsgiveren sitt ansvar?

Arbeidsgiver har ansvar for å vurdere risiko og å iverksette tiltak dersom det er påkrevet for å sikre mor og foster. Bedriftshelsetjenesten og annet helsepersonell kan bistå den gravide og arbeidsgiver i dette arbeidet. Arbeidsmiljøloven gir arbeidsgiver en generell omsorgsplikt for alle arbeidstakere. Det gir den gravide rett til tilrettelagt arbeid så langt det er mulig. Arbeidsgiver bør etterstrebe å gi den ansatte meningsfulle oppgaver i de tilfeller den ansatte må utføre andre oppgaver enn sine vanlige arbeidsoppgavene.

Ledernes rolle

Ledere har en vesentlig rolle i arbeidet med å tilrettelegge for gravide. Tre grunnleggende kjennetegn:

  • Ledere ønsker å skape en interessant arbeidssituasjon for alle, også når medarbeidere er gravide. Det er ikke nok å unngå risikoområdene, selv om disse alltid skal vurderes. Med et helsefremmende og utviklende perspektiv vil ledere og medarbeidere finne flere muligheter enn om de bare leter etter risiko.
  • Ledere og medarbeidere tenker tilrettelegging, de ønsker det og vil det.
  • Virksomheten har en gravidepolitikk, med rutiner og tilgjengelige ressurser.

Bruk av trekant-/trepartssamtale

Trekantsamtaler vil si veiledningssamtaler mellom den gravide, leder og jordmor eller annen helsefaglig person. Det er flere bedriftshelsetjenester som er tilknyttet, eller har ansatt en jordmor. Denne jordmoren har spesielt fokus på tilrettelegging og oppfølging av gravide i arbeidslivet. Jordmoren kan også være til hjelp i forhold til spørsmål man kan ha om den enkelte gravides arbeidssituasjon, og vil være en fagperson som både kvinnen og arbeidsgiveren kan spørre til råds.

Individuell oppfølgingsplan

En individuell oppfølgingsplan kartlegger arbeidssituasjonen og mulighetene til den enkelte gravide. Oppfølgingsplanen danner grunnlag for den videre oppfølgingen. Planen evalueres i et møte. Den fungerer som en kontrakt mellom leder og den gravide. Et tips er å legge en kopi av oppfølgingsplanen ved Helsekort for gravide, som medarbeideren kan ta med til svangerskapskontrollene. Dermed kan jordmor eller lege komme med innspill til tilretteleggingen.

Gravidepolitikk

En gravidepolitikk sikrer lik ivaretakelse og et forsvarlig arbeidsmiljø både for gravide og kommende barn. En gravidepolitikk bør beskrive mål og hensikt, samt inneholde retningslinjer for hvem som har ansvar for hva i tilretteleggingen for gravide. I virksomheter med spesielle utfordringer bør det i tillegg lages spesifikke rutiner. Dette gjelder for eksempel i barnehager, pleie og omsorg, bygg og anlegg, hotell og restaurant m.fl. I utarbeidelse av slike rutiner bør lederne være aktivt deltakende.

Jordmor

I de siste årene har jordmødre blitt trukket mer og mer inn i arbeidet med gravide på arbeidsplassen. Dette har hatt en vesentlig betydning for de gode resultatene, en gravidepolitikk sikrer lik ivaretakelse og et forsvarlig arbeidsmiljø både for gravide og kommende barn. Det er nå dannet et jordmornettverk på rundt 50 medlemmer som har erfaring fra dette arbeidet. Arbeidsplasser som ikke benytter jordmor, kan gjennom den gravide søke råd hos jordmødre i kommunale stillinger og i svangerskapskontrollen. NAV og Arbeidstilsynet gir også støtte til bedre individuell tilrettelegging for gravide.

 

Nyttige linker:

Tryg Legehjelp