Vi opplever ustabilitet i systemene våre. Det vil fortsatt være mulig å melde skade på nett. 

Sykelønnsforsikring

Sykelønnsforsikring

Har dine ansatte avtale om full lønn ved sykdom? Da bør du ha en sykelønnsforsikring. Denne dekker differansen mellom 6G og avtalt lønn.

Få tilbud

Chat med oss
Ring meg opp

Hvorfor trenger jeg en sykelønnsforsikring? 

En sykelønnsforsikring vil sikre deg mot ekstra utgifter når ansatte er sykmeldt utover arbeidsgiverperioden.

Hvis dine ansatte blir syke, dekker Folketrygden sykelønn for inntil seks ganger grunnbeløpet (6G). Hvis dine ansatte har avtale om full lønn ved sykdom, må du selv betale differansen mellom 6G og virkelig lønn. Sykelønnsforsikringen dekker denne differansen ved at det utbetales et avtalt dagsbeløp i sykemeldingsperioden.

Egenandel og karenstid for sykelønnsforsikring

Det er ingen egenandel på sykelønnsforsikring. Du kan velge om utbetaling skal skje umiddelbart etter at arbeidsgiverperioden på 16 dager er over, eller om karenstiden skal være på 30, 60 eller 90 dager.

Dekninger for sykelønnsforsikring:

  • Utbetaling av et avtalt dagpengebeløp ved sykemelding

  • Omfatter alle fast ansatte med lønn over 6G*

*G = Grunnbeløpet i folketrygden. Beløpene finner du her (Arbeids og velferdsetaten)

 

Se også: 

Tryg Legehjelp 
24 timer i døgnet – 365 dager i året.