Tyveriforsikring

Trygs forsikring av tyveri er en del av flere forsikringer. Både privatpersoner og bedrifter kan tegne forsikring for verdifulle eiendeler.

Vi kan se på hva en tyveriforsikring for innbo vil dekke:

Forsikringen dekker skader ved:

  • Tyveri fra bygning og hærverk på ting i bygning

 

Få et tilbud – helt enkelt

I flerfamiliehus er følgende dekket med forskjellige sumbegrensninger:

  • I egen bod utenfor leiligheten og i egen garasje (ikke felles)
  • I fellesrom, -bod og -garasje

På privat boligs uteareal

  • Tyveri av - og hærverk på - ting som befinner seg på uteareal, som ikke er fellesareal

For leide rom

  • Ved ulovlig inntrenging i bygning eller rom dekkes bygningsskade på leide rom

Det finnes sikkerhetsforskrifter for at en tyveriforsikring skal gjelde for tyveri på forsikringsstedet. Kravene for private forsikringer er blant annet dører skal være låst og vinduer og andre åpninger i bygning/rom i bygning være forsvarlig sikret. Nøkkel skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende.

Vi hjelper deg gjerne med å sette sammen en tyveriforsikring for å dekke ditt behov for sikkerhet.

Andre forsikringer som også kan dekke tyveri er: