Vi oppdaterer systemene våre
Du kan derfor oppleve nedetid ved våre tjenester. Vi beklager ulempen dette medfører, og ber deg prøve igjen på et senere tidspunkt. 

Tyveriforsikring

Tryg har flere forsikringer som dekker innbrudd og tyveri. Både privatpersoner og bedrifter kan tegne forsikring som sikkerhet for verdifulle eiendeler.

Vår innboforsikring dekker tyveri fra bygning og hærverk på ting i bygning.

Få et tilbud – helt enkelt

I flerfamiliehus er følgende dekket med forskjellige sumbegrensninger:

  • Tyveri fra egen bod utenfor leiligheten og i egen garasje (ikke felles)
  • Tyveri fra fellesrom, -bod og -garasje

På privat boligs uteareal:

  • Tyveri av - og hærverk på - ting som befinner seg på uteareal, som ikke er fellesareal

For leide rom:

  • Ved ulovlig inntrenging i bygning eller rom dekkes bygningsskade på leide rom

Det finnes sikkerhetsforskrifter for at en tyveriforsikring skal gjelde for tyveri på forsikringsstedet. Kravene for private forsikringer er blant annet dører skal være låst og vinduer og andre åpninger i bygning/rom i bygning være forsvarlig sikret. Nøkkel skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende.

Vi hjelper deg gjerne med å sette sammen en tyveriforsikring for å dekke ditt behov for sikkerhet.

Andre forsikringer som også kan dekke tyveri er: