Hussopp, råte og skadedyr

Risikoen for å bli rammet av hussopp og råteskader er større enn risikoen for brann, og skadene er ofte svært dyre å utbedre. Likevel er mindre enn 20% av norske huseiere forsikret mot dette.

Vi anbefaler å tegne en egen råte- og skadedyrsforsikring som dekker reparasjon av skader forårsaket av ekte hussopp (Serpula lacrymans), treødeleggende råtesopper og skadeinsekter. Med denne forsikringen får du i tillegg dekket bekjempelse av mus, rotter og skadeinsekter.

Få et tilbud – helt enkelt

Råte- og skadedyrsforsikring kan være en garanti for ny eier, hvis du selger boligen din på et senere tidspunkt. Råte- og skadedyrsforsikring bør tegnes uavhengig av alder på din bolig, da råteskader kan skje i forbindelse med vannskader, også i nye boliger.

Tryg selger råte- og skadedyrsforsikring på vegne av Norsk Hussopp Forsikring (NHF).