Førsterisiko

Førsterisikoforsikring innebærer at erstatningen er begrenset til den forsikringssummen som står i forsikringsbeviset. Det vil si at en eventuell skade vil dekkes opp til forsikringssummen. Dette gjelder også selv om det koster mer å erstatte skaden enn det førsterisikosummen var satt til. Det er kunden selv som fastsetter forsikringssummen for førsterisikoforsikring.

Ønsker du å snakke med oss?

Vi hjelper deg gjerne.

Kontakt oss