Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Høstkampanje! Nå får du 20 % nettrabatt på forsikringer hos Tryg. 

Pensjonsreformen

Hvorfor trenger vi pensjonsreformen?

Bakgrunnen for pensjonsreformen er først og fremst økt levealder i befolkningen, kombinert med at folk utdanner seg lenger og at mange ønsker å pensjonere seg tidligere. Færre yrkesaktive "midt i livet" - mellom utdanning og pensjonisttilværelse - betyr færre i jobb som skal finansiere økte pensjonsutgifter.

Det bærende prinsippet i pensjonsreformen er at det skal lønne seg å stå lenger i arbeid - både ved at pensjonsutbetalingene blir høyere jo lenger man venter med å ta ut pensjon, og ved at man kan kombinere jobb og pensjon.

Ny alderspensjon i folketrygden

De nye endringene fører til større valgmuligheter og fleksibilitet med hensyn til uttak av pensjon, eventuelt kombinert med fortsatt jobbing. For mange vil det også føre til lavere pensjon.

Endringer i tjenestepensjon

Endringene gir ansatte mulighet til å kombinere arbeid og pensjon fra fylte 62 år, samtidig som tjenestepensjonen kan tas ut fullt eller delvis.

Ny AFP-ordning i privat sektor

Gjennom pensjonsreformen har AFP i privat sektor blitt endret fra en tidligpensjonsordning til et livsvarig tillegg til alderspensjonen fra folketrygden.

Få vite mer om pensjon her