Vi oppdaterer systemene våre
Du kan derfor oppleve nedetid ved våre tjenester. Vi beklager ulempen dette medfører, og ber deg prøve igjen på et senere tidspunkt. 

Trygg i lokalsamfunnet

Trygg i lokalsamfunnet

For Tryg er forebyggende innsats i samarbeid med lokale og nasjonale partnere viktig for å skape trygge og inkluderende lokalsamfunn.

Det er lokalt fremtiden tar form. Det er her barn og unge går på skole og foreldre, kommune og politi jobber for å sikre gode oppvekstvilkår.

Natteravning handler om å være til stede for barn og unge når de ferdes ute på kvelds- og nattetid. For å få full effekt av ravnenes tilstedeværelse er det viktig at dette inngår i en helhetlig forebyggerinnsats lokalt. Derfor inngår natteravngrupper over hele landet i et aktivt samarbeid med kommune, skole, politi og frivillige lag og foreninger.

Det lokale politi har en nøkkelrolle i det forebyggende arbeidet. De sitter på unik kunnskap om oppvekstmiljø og utviklingstrender, og nyter stor tillit blant innbyggerne. Dette er bakgrunnen for vårt langvarige partnerskap med Politiets Kriminalitetsforebyggende Forum.

I samarbeid med Justisdepartementet, Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS), Politidirektoratet og Det Kriminalitetsforebyggende Råd arrangerer Tryg regionale Trygghetskonferanser. Konferansene tar opp utfordringer i regionen og har som ambisjon å være et verktøy for samhandling og problemløsning på tvers av profesjoner og ansvarsområder.

Som en del av NHO sin satsing «Næringsliv i skolen» samarbeider Tryg med seks lokale ungdomsskoler i vårt nærmiljø i Bergen. Skolene deltar på egne fagdager hvor de møter ulike profesjoner og faggrupper som jobber innenfor forsikring. Dette er også en viktig ramme for å styrke ungdommenes kunnskap om finansnæringen og hva slags funksjon forsikringsordninger har i velferdssamfunnet.