Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Akkurat nå har vi noen tekniske utfordringer

Vi opplever noen tekniske utfordringer, og noen av våre tjenester er derfor utilgjengelig akkurat nå. Vi jobber med å ordne feilen, og du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen. Beklager ulempen!

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

Mosevegg på kontor

En grønn arbeidsplass

Klimaendringer er en av vår tids aller største utfordringer og krever umiddelbar handling fra alle aktører i samfunnet. Vi erkjenner at vi er en del av problemet – men enda viktigere – også en del av løsningen.

  Klimaendringer er en alvorlig utfordring vi som samfunn står overfor, og problemet vil bare blir større dersom vi ikke alle gjør det vi kan for å redusere eget klimaavtrykk.

  Tryg er ikke et energikrevende selskap, derfor er vårt eget klimaavtrykk lite. Vi har likevel et ansvar for å begrense dette så langt som mulig, og erkjenner at vi er en del av løsningen for å minimere samfunnets totale CO2-utslipp. Vi støtter arbeidet med å minimere klimaendringene og konsekvensene av dem, som behandlet i Parisavtalen.

   

  Friske CO2-mål

  Målet vårt er å bli CO2-nøytral i 2023 i forhold til CO2-utslippene som stammer fra våre Scope 1, 2, og avfalls- og forretningsreiser i Scope 3. Vi skal redusere CO2-utslippene våre med 35 % i 2024 og 55 % i 2030, sammenlignet med 2019, og kompensere for den resterende delen av CO2-utslippene. Det er imidlertid vårt mål å kompensere mindre og mindre, ettersom vi klarer å redusere stadig mer av CO2-utslippene våre.

  Våre CO2-beregninger er i henhold til GHG-protokollen – den internasjonale klimaregnskapsstandarden.

  • Scope 1 er direkte utslipp fra kilder som eies eller kontrolleres av selskapet, som anlegg for lokal varme- og energiproduksjon, for eksempel gass og olje.
  • Scope 2 er indirekte utslipp fra elektrisitet eller fjernvarme.
  • Scope 3 er andre indirekte utslipp knyttet til verdikjeden gården er en del av, f.eks. på grunn av selskapets innkjøp samt tjenestereiser og avfall.
  I Tryg har vi alle forpliktet oss til å endre vår tenkning og atferd, slik at vi sammen kan bidra til å redusere Trygs klimaavtrykk. Dette skal vi klare gjennom større strategiske initiativer, og mindre, hverdagslige satsinger.
  Miljøfyrtårn logo

  Miljøfyrtårnsertifisert

  Tryg er sertifisert i henhold til Miljøfyrtårnet, en sertifisering som fokuserer på miljø og arbeidsmiljø, og som er den første nasjonale ordningen i Europa som er anerkjent av EU.