Finansklagenemda

Finansklagenemda

Dersom du ikke kommer til enighet med Tryg Forsikring etter en klage, kan du gå videre med klagen din til Finansklagenemda:

Finansklagenemda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo
Tlf: 23 13 19 60
Faks: 23 13 19 70
www.finkn.no

Tilbake til Klagemuligheter