Vi oppdaterer systemene våre. Skadeskjemaer, innlogging og andre funksjoner kan derfor være ustabile. Kontakt oss for å få tilbud på forsikring.

Vi oppdaterer systemene våre. Skadeskjemaer, innlogging og andre funksjoner kan derfor være ustabile. Kontakt oss for å få tilbud på forsikring.

Finansklagenemda

Dersom du ikke kommer til enighet med Tryg Forsikring etter en klage, kan du gå videre med klagen din til Finansklagenemda.

Her kan du kontakte Finansklagenemda:

Finansklagenemda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo

Tlf: 23 13 19 60
Faks: 23 13 19 70

www.finkn.no

Se andre klagemuligheter hos Tryg