Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Veiledning ved klage

Er du uenig i avgjørelsen av din forsikringssak? Her kan du se hvilke klagemuligheter du har som kunde i Tryg.

Vi ønsker å finne en god løsning

Dersom du ikke er enig i vår avgjørelse, ønsker vi at du først kontakter avdelingen i Tryg som har behandlet forsikringssaken din. Det er enklest og hurtigst for begge parter, hvis saken kan løses på denne måten.

Kontakt oss

Kvalitetsavdelingen

Hvis du fortsatt ikke er fornøyd med avgjørelsen etter henvendelsen til avdelingen, kan du rette klagen til Kvalitetsavdelingen i Tryg, som vil se på saken med nye øyne og gi sin vurdering. 

Send din klage

Finansklagenemda

Dersom du ikke kommer til enighet med Tryg Forsikring etter en klage til Kvalitetsavdelingen, kan du gå videre med klagen din til Finansklagenemda.

Her kan du kontakte Finansklagenemda:

Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo

Telefon: 23 13 19 60
Faks: 23 13 19 70

Finansklagenemda