Klagemuligheter

Er du uenig i avgjørelsen av din forsikringssak? Her kan du se hvilke klagemuligheter du har som kunde i Tryg.

Dersom du ikke er enig i vår avgjørelse, ønsker vi at du først kontakter avdelingen i Tryg som har behandlet forsikringssaken din. Det er enklest og hurtigst for begge parter, hvis saken kan løses på denne måten.

Kontakt oss

Hvis du fortsatt er ikke er fornøyd med avgjørelsen etter henvendelsen til avdelingen, har du forskjellige klagemuligheter.

Klager vedrørende din skadeforsikring

Klager vedrørende skadeforsikringer kan du rette til Kvalitetsavdelingen i Tryg, som vil se på saken med nye øyne og gi sin vurdering.

Adressen til Kvalitetsavdelingen er:

Tryg Forsikring
Kvalitet, 5F1
Postboks 7070
Folke Bernadottesvei 50
5020 Bergen
E-post: kvalitet@tryg.no

Kommer du ikke til enighet med Tryg?

Hvis du ikke kommer til enighet med Tryg kan du klage til Finansklagenemnda.