Vi oppdaterer systemene våre
Du kan derfor oppleve nedetid ved våre tjenester. Vi beklager ulempen dette medfører, og ber deg prøve igjen på et senere tidspunkt. 

Veiledning ved klage

Er du uenig i avgjørelsen av din forsikringssak? Her kan du se hvilke klagemuligheter du har som kunde i Tryg.

Vi ønsker å finne en god løsning

Dersom du ikke er enig i vår avgjørelse, ønsker vi at du først kontakter avdelingen i Tryg som har behandlet forsikringssaken din. Det er enklest og hurtigst for begge parter, hvis saken kan løses på denne måten.

Kontakt oss

Kvalitetsavdelingen

Hvis du fortsatt ikke er fornøyd med avgjørelsen etter henvendelsen til avdelingen, kan du rette klagen til Kvalitetsavdelingen i Tryg, som vil se på saken med nye øyne og gi sin vurdering. 

Send din klage

Finansklagenemda

Dersom du ikke kommer til enighet med Tryg Forsikring etter en klage til Kvalitetsavdelingen, kan du gå videre med klagen din til Finansklagenemda.

Her kan du kontakte Finansklagenemda:

Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo

Telefon: 23 13 19 60
Faks: 23 13 19 70

Finansklagenemda