Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Akkurat nå har vi noen tekniske utfordringer

Vi opplever noen tekniske utfordringer, og noen av våre tjenester er derfor utilgjengelig akkurat nå. Vi jobber med å ordne feilen, og du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen. Beklager ulempen!

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

  1. Tryg Magasinet

Vi støtter frivilligheten

Natteravner står og snakker med ungdom på et busstopp

Foreldre som går natteravn får et innblikk i barn og unges verden utenfor hjemmets trygge vegger, og vi får kunnskap om hva ungdom er opptatt av.
Kristin Stige Østevold, Leder for Natteravnrådet

En utfordrende tid

Pandemien har vært en utfordrende tid for Natteravnene, som for alle andre.

- Det har i perioden vært vanskelig, for ikke å si umulig, å opprettholde aktivitet i henhold til gjeldende lokale- og nasjonale retningslinjer, noe som har medført mindre aktivitet i perioden, sier Kristin Stige Østevold, leder av Natteravnrådet.

- Vi opplever nå likevel stort engasjement i gruppene, og dette spesielt etter landet gjenåpnet og de fleste restriksjoner er fjernet, forteller Stige Østevold som også er leder for en av de største natteravnordningen i Norge, Natteravnene i Rådal utenfor Bergen.

Gir et unikt innblikk

- Mange natteravngrupper  trenger flere frivillige! Derfor er det viktig at nye natteravner melder seg. Natteravning er en meningsfull innsats, og vi har det veldig kjekt sammen når vi er ute og vandrer. I forbindelse med russetiden er det også mange natteravngrupper som spiller en viktig rolle for at russearrangementene skal gå trygt for seg. Eksemplene på at natteravnene tar hånd om ungdommer som er beruset og ute av stand til å ta vare på seg selv, er mange, forteller Stige Østevold.

- Foreldre som går natteravn får et innblikk i barn og unges verden utenfor hjemmets trygge vegger, og vi får kunnskap om hva ungdom er opptatt av, sier Stige Østevold. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle våre frivillige natteravner for den enorme innsatsen som gjøres over hele landet og vil også rette en takk til alle våre lokale støttespillere og til Tryg som bidrar med jakker, utstyr og økonomisk støtte. Nå gleder vi oss over å kunne ravne uten pandemirestriksjoner, avslutter hun.

Stolt over samarbeidet

Espen Opedal
Espen Opedal, sjef for Tryg i Norge.


Tryg Forsikring har vært Natteravnene sin hovedsamarbeidspartner i siden midten av 90-tallet. Som en del av samarbeidet sponser Tryg blant annet natteravnjakkene og annet natteravnutstyr gruppene trenger for å gjøre en innsats i lokalmiljøet. I tillegg har Tryg opprettet en gratis ulykkes- og kriseforsikring  for alle frivillige som går natteravn.

-Vi i Tryg er stolte over samarbeidet med Natteravnene og over å ha navnet vårt på natteravnjakkene, sier Tryg-sjefen Espen Opedal, som selv har vært med som natteravn.

Passer med vårt samfunnsansvar

-At frivillige voksne er til stede der ungdom samles er viktig, både for å forebygge og for å være gode hjelpere når det oppstår situasjoner. Det å gå natteravn er jo også en fin anledning til å bli kjent med andre foreldre og voksne. Frivilligheten står sterkt i Norge, og det er Natteravnene et svært godt eksempel på.  

-Som forsikringsselskap er vi opptatt av å skape trygghet og å forebygge negative hendelser, akkurat slik som Natteravnene. Trygghet i byen og lokalmiljøet kommer alle til gode. I Tryg er vi opptatt av å ta samfunnsansvar, og samarbeidet med Natteravnene er derfor noe vi setter veldig høyt, avslutter Tryg-sjefen.

Fakta om Natteravnene:

Natteravnene Norge består av cirka 300 lokale natteravngrupper over hele landet.
Natteravnene er til stede i alle de store byene som Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand og Stavanger, i tillegg til mange andre byer og lokalsamfunn i hele Norge.

Les mer om Natteravnene, om det finnes grupper der du bor og hvordan du kan bidra - her.